2/4/13

Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη/ Παράλληλη στήριξη ΕΣΠΑ


Επιμορφωτικό υλικό που παρήχθει από το ΥΠΔΒΜΘ στα πλαίσια προγράμματος του ΕΣΠΑ 2007-2013

http://www.specialeducation.gr/frontend/index.php