15/3/23

Συμπτώματα ειδικών μαθησιακών δυσκολιών

Μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς-Γράφει η Ευδοκία Μπιλλήρη* - kalymnos-news.gr
πηγη

 

Είδη μαθησιακών δυσκολιών
• Ειδική μαθησιακή δυσκολία στην Ανάγνωση
• Ειδική μαθησιακή δυσκολία στη Γραπτή Έκφραση
• Ειδική μαθησιακή δυσκολία στα Μαθηματικά

Συμπτώματα ειδικών μαθησιακών δυσκολιών
 

Ειδική μαθησιακή δυσκολία στην Ανάγνωση
• Έλλειψη ευχέρειας στην ανάγνωση, όχι αρκετά γρήγορος ρυθμός
• Το παιδί δείχνει με το δάχτυλο το σημείο που διαβάζει
• Το παιδί κινεί το κεφάλι καθώς διαβάζει, για να μη χάσει το σημείο στο οποίο βρίσκεται
• Αντικατάσταση, επανάληψη, αντιστροφή γραμμάτων και συλλαβών που συνθέτουν μια λέξη (ξήνω/ψήνω, τρέεχω/τρέχω, πάτνα/πάντα)
• Καθρεπτική ανάγνωση
• Δυσκολία στην ανάγνωση και την προφορά ασυνήθιστων ή/και πολυσύλλαβων λέξεων
• Παράλειψη φθόγγων σε απλές λέξεις (πόρτα/πότα)
• Παράλειψη συλλαβών (καράβι/κάβι)
• Λανθασμένη προφορά λέξεων (αστέρι/ασκέρι)
• Προβλήματα κατανόησης κειμένου
• Παραλείπει, επαναλαμβάνει ή προσθέτει λέξεις στο κείμενο όταν διαβάζει
• Δεν αναγνωρίζει γνωστές λέξεις
• Πηδάει σειρές, διαβάζει την ίδια σειρά δύο φορές
 

Ειδική μαθησιακή δυσκολία στη Γραπτή Έκφραση
• Αντικατάσταση, επανάληψη, αντιστροφή γραμμάτων και συλλαβών που συνθέτουν μια λέξη (ξήνω/ψήνω, τρέεχω/τρέχω, πάτνα/πάντα)
• Καθρεπτική γραφή γραμμάτων ή λέξεων (ε/3)
• Κακή ακουστική διάκριση φωνηέντων
• Αντικατάσταση φθόγγων (ε/α, χ/θ, μ/ν)
• Παράλειψη φθόγγων σε απλές λέξεις (πόρτα/πότα)
• Παράλειψη συλλαβών (καράβι/κάβι)
• Παράληψη καταλήξεων (-ς)
• Δυσκολία στην αντιστοιχία συμβόλων-ήχων (γραφημάτων-φωνημάτων)
• Η αυθόρμητη γραφή είναι δυσανάγνωστη
• Προσπάθεια αποφυγής του γραψίματος
• Ακαταστασία στο φύλλο και γενικότερα στο τετράδιο
• Χρήση κεφαλαίων γραμμάτων ανάμεσα στα μικρά (πΑράΘυρο)
• Ανορθογραφία
• Ασχημος γραφικός χαρακτήρας
 

Ειδική μαθησιακή δυσκολία στα Μαθηματικά
Παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες:
• Σε δραστηριότητες, που αφορούν την αντίληψη ποσότητας, ομαδοποιήσεις, σειροθετήσεις, ταξινομήσεις, διάκριση των αριθμών, γνώση της σειράς των αριθμών, αρίθμηση-μέτρηση αντικειμένων.
• Αριθμητικά δεδομένα, χρήσιμα σε πολλές αριθμητικές διαδικασίες, αγνοούνται ή υπάρχει ελλιπής και λανθασμένη χρήση τους. Έτσι είναι δύσκολη η χρήση της αυτοματοποιημένης για άλλους διαδικασίας του ανεβαίνω δύο-δύο, πέντε-πέντε, δέκα-δέκα κλπ., καθώς και η κατανόηση της ποσότητας μηδέν.
• Στις πράξεις πρόσθεσης στο επίπεδο υπέρβασης της δεκάδας.
• Σε κάθετες πράξεις γίνεται λανθασμένη τοποθέτηση των αριθμών και οι αριθμοί προστίθενται ή αφαιρούνται όπως «βολεύει» καλύτερα.
• Στις πράξεις πολλαπλασιασμού και διαίρεσης, ανυπέρβλητες δυσκολίες προκαλούν τόσο η ελλιπής γνώση της προπαίδειας, όσο και τα ελλείμματα στις πράξεις της πρόσθεσης και αφαίρεσης.
• Δυσκολία στην κατανόηση συνολικά του προβλήματος. Δεν εντοπίζονται και δεν αξιολογούνται επαρκώς οι χρήσιμες για τη λύση πληροφορίες, ούτε επιλέγεται μια συγκεκριμένη ακολουθία ενεργειών, αλλά κάποια από τα νούμερα χρησιμοποιούνται τυχαία, για την εκτέλεση πράξεων, χωρίς να μπορεί να αιτιολογηθεί η σκοπιμότητά τους.
• Προβλήματα μνήμης όταν δε μπορούν να ανακαλέσουν γρήγορα και αυτόματα αριθμητικές πράξεις.
 

Ορισμένες γενικότερες δυσκολίες
• Δυσκολία στη διάκριση αριστερής και δεξιάς πλευράς τόσο του σώματος του ιδίου όσο και του σώματος του ατόμου που βρίσκεται απέναντι.
• Σύγχυση ως προς το κυρίαρχο μάτι, χέρι, πόδι.
• Δυσκολία με τις έννοιες της σειροθέτησης και του προσανατολισμού (π.χ. δυσκολία του παιδιού να μάθει τη σωστή σειρά των μηνών του έτους, των ημερών της εβδομάδας, δυσκολία να διακρίνει το βορρά από το νότο).
• Δυσκολία στην αντίληψη της έννοιας του χρόνου (πότε έγινε ένα γεγονός, τις έννοιες του «πριν» και «μετά»).

• Πιθανή οπτικο-αντιληπτική ανεπάρκεια που δυσχεραίνει την αντίληψη και τη διάκριση μορφών, συμβόλων, σχημάτων.
• Χρησιμοποιούν περισσότερο οπτικό λεξιλόγιο.
• Δυσκολίες πρόσληψης και επεξεργασίας πληροφοριών.
• Δυσκολίες απομνημόνευσης (αδύναμη Βραχυπρόθεσμη Μνήμη)
• Δυσκολίες με αυτορρυθμιστικούς μηχανισμούς, όπως ο αυτοέλεγχος, ο σχεδιασμός, η δοκιμή, η αναθεώρηση και η ενεργητική προσπάθεια για μνημονική λειτουργία.
• Δυσκολίες σε έργα που απαιτούν διαδικασίες γενικού ελέγχου και στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων.
• Δυσκολίες στην αντίληψη, προσοχή, κωδικοποίηση, συγκράτηση και στην ανάσυρση των πληροφοριακών ερεθισμάτων.
• Δεν κατέχουν επαρκείς γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές.
 

Αυτά τα παιδιά χαρακτηρίζονται επίσης από:
• Δυσκολίες συγκέντρωσης
• Συναισθηματικές απώλειες
• Χαμηλή αυτοεκτίμηση
• Υψηλά επίπεδα άγχους και φόβου
• Κοινωνική απομόνωση
• Απόρριψη από τους συνομηλίκους και μοναξιά
• Διαταραχή διαγωγής, παραβατικότητα
• Έλλειψη οργάνωσης γενικότερα στη σχολική τσάντα, στα παιχνίδια, στα ρούχα


Διάγνωση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών
Η έγκαιρη διάγνωση βοηθάει στη σωστή αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών. Μια ψυχολογική εξέταση σε βάθος (νοημοσύνη, μνήμη, μαθησιακό προφίλ, συναίσθημα) σε συνεργασία με άλλες ιατρικές ειδικότητες εντοπίζει τη συγκεκριμένη φύση, το βάθος και την έκταση του προβλήματος. Ειδικευμένοι ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί ή λογοθεραπευτές καταρτίζουν ατομική βοήθεια καθώς και ολοκληρωμένα προγράμματα για τη σωστή αντιμετώπιση της μαθησιακής δυσκολίας.

Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη;
• Τοποθετήστε τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες σε θέσεις όπου θα είναι εφικτή η εποπτεία και παροχή βοήθειας από τον εκπαιδευτικό της τάξης. Είναι καλό να κάθονται σε μπροστινό θρανίο και κοντά σε ήσυχους και καλούς μαθητές, ώστε να μην αποσπάται η προσοχή τους και να τους βοηθούν και αυτοί όταν χρειάζεται.
• Επιβραβεύετε συχνά για τη δουλειά τους και ενθαρρύνετε να προσπαθούν ακόμα και αν δυσκολεύονται.
• Να αξιολογούν την εργασία τους με βάση την προσπάθειά και όχι την ορθογραφία, την έκταση και το αποτέλεσμα.
• Να τους αναθέτουν υπευθυνότητες (π.χ. μοίρασμα τετραδίων).
• Να επιστήνεται η προσοχή τους πριν αρχίσουν οι δραστηριότητες στην τάξη και πριν ξεκινήσει η λύση ασκήσεων.
• Διευκολύνετε τη συνεργατική μάθηση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες με μαθητές χωρίς μαθησιακά προβλήματα.
• Επιστρατεύστε τη βοήθεια της μουσικής σε αντιστοιχία με το διδασκόμενο μάθημα.
• Να δίνετε διαφοροποιημένη κατ’ οίκον εργασία (μειωμένη) και να την τροποποιείτε ανάλογα με την πρόοδό τους.

Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς;
• Να δοθεί έμφαση σε δραστηριότητες που βοηθούν τον μαθητή να αναπτύξει το λεξιλόγιό του, όπως παιχνίδια λεκτικού εμπλουτισμού.
• Στο σπίτι να γίνονται συζητήσεις με τον μαθητή σχετικά με καθημερινά θέματα και τις εμπειρίες του, κατά τις οποίες να ενθαρρύνεται να τις περιγράψει λεκτικά.
• Να ενθαρρύνεται να διαβάζει βιβλία με εικόνες και να συζητά με τους γονείς του για επίκαιρα γεγονότα ώστε να αναπτυχθούν οι γενικές του γνώσεις.
• Οι εργασίες στο σπίτι είναι καλό να σπάζουν σε μικρά κομμάτια και να επεξηγούνται με παραδείγματα.
• Να βοηθηθεί ο μαθητής να αναπτύξει πρωτοβουλία και υπευθυνότητα όσον αφορά τη μελέτη και την εκτέλεση των κατ’οίκον εργασιών του.
• Οι γονείς να επιβραβεύουν λεκτικά συχνά τη συμπεριφορά του παιδιού τους.
• Οι προσδοκίες των γονιών να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και το επίπεδο ικανοτήτων του παιδιού.
• Να ενθαρρύνουν το παιδί τους να εμπλέκεται σε διάφορες δραστηριότητες που το ενδιαφέρουν, όπως η ενασχόληση με κάποια αθλήματα, τέχνη, ζωγραφική.
• Να ενθαρρύνουν το παιδί τους να μιλά θετικά για τον εαυτό του και να το αποθαρρύνουν να ασκεί αρνητική κριτική στον εαυτό του.
• Να παρακολουθείται όταν διαβάζει στο σπίτι, και να επιστήνεται η προσοχή του όταν δείχνει ότι αφαιρείται. Να επικρατεί ησυχία στο σπίτι όταν διαβάζει.
• Να γίνονται συχνά ολιγόλεπτα διαλείμματα.

Πηγη

8/3/23

Προπαίδεια - Ιδέες για διασκεδαστικά παιχνίδια

 Προπαίδεια - Ιδέες για διασκεδαστικά παιχνίδια

πηγη
πηγη

πηγη
πηγη

πηγη 
πηγη
πηγη

 

 

 

 

 

 

 

3/3/23

Δυσκολία στα μαθηματικα; Πώς θα καταλάβετε ότι το παιδί σας έχει δυσαριθμησία;

 

Δυσαριθμησία: Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται - Hellenic Daily News
πηγη

Δυσαριθμησία είναι η ειδική μαθησιακή δυσκολία που παρουσιάζουν ορισμένα παιδιά στα Μαθηματικά. Η Δυσαριθμησία δε σχετίζεται με τη νοημοσύνη του ατόμου, με τις γενικότερες ικανότητές του και με το πολιτισμικό περιβάλλον, την ψυχική του υγεία ή με την ύπαρξη αισθητηριακών προβλημάτων. Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες και μελέτες, υπάρχει σε μεγάλο ποσοστό συσχέτιση μεταξύ των δυσκολιών στο λόγο (γραπτό και προφορικό) και δυσκολιών στην αριθμητική. Εξάλλου και για την ανάπτυξη των μαθηματικών δεξιοτήτων είναι απαραίτητη η πρόσληψη, επεξεργασία, κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση γλωσσικού υλικού (μαθηματικές έννοιες).


Τα παιδιά με Δυσαριθμησία παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:


o Δεν κατέχουν βασικές προμαθηματικές δεξιότητες (ταξινόμηση, σειροθέτηση, αναγνώριση μεγεθών, αντίληψη ποσότητας, ομαδοποιήσεις, γνώση της σειράς των αριθμών, απαρίθμηση-μέτρηση αντικειμένων)
o Δυσκολεύονται στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών
o Αδυνατούν να αναγνωρίσουν ή και να διακρίνουν τα αριθμητικά σύμβολα (+ - ? ?).
o Μπερδεύουν τους μηχανισμούς των πράξεων.
o Ξεχνούν να υπολογίσουν τα κρατούμενα.
o Αδυνατούν να διακρίνουν και να στοιχίσουν σωστά σε μια πράξη τις μονάδες, τις δεκάδες.
o Μπερδεύουν τη σειρά που ακολουθούμε κατά την εκτέλεση μιας πράξης.
o Αδυνατούν να βρουν το μηχανισμό που χρειάζεται για την επίλυση των προβλημάτων
o Ξεχνούν και, ενώ κάνουν μια συγκεκριμένη πράξη (αφαίρεση), συνεχίζουν κάποια άλλη (πρόσθεση).
o Δυσκολεύονται στην εκτέλεση μαθηματικών πράξεων από μνήμης
o Συναντάνε δυσκολίες στη χρήση των χρημάτων

Διάγνωση Δυσαριθμησίας

Όσον αφορά την διάγνωση της Δυσαριθμησίας, είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς ότι όσο πιο έγκαιρη είναι η αξιολόγηση της μαθησιακής αυτής δυσκολίας, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η αντιμετώπισή της. Η έγκαιρη διάγνωση θα βοηθήσει τόσο στη μη παρεμπόδιση της προόδου του παιδιού, όσο και στη μη υπονόμευση της ψυχολογικής του κατάστασης. Η αξιολόγηση των μαθηματικών δεξιοτήτων του παιδιού πρέπει να γίνεται από Εκπαιδευτικό Ψυχολόγο για αξιολόγηση των νοητικών ικανοτήτων του παιδιού και από Ειδικό Παιδαγωγό, ειδικευμένο στις μαθησιακές δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσγραφία κλπ.). Αν συνυπάρχουν και άλλες δυσκολίες συμπεριφοριστικού χαρακτήρα, τότε συστήνεται η αξιολόγηση από άλλους ειδικούς, όπως π.χ. Κλινικός Ψυχολόγος ή Παιδοψυχίατρος.

Πηγη

 

2/3/23

Πώς να μιλήσω στο παιδί μου για δύσκολα ζητήματα;

Απώλεια: Πως μας επηρεάζει και τη διαχειριζόμαστε (2ο μέρος)
πηγη


Συμβαίνουν αρκετά άσχημα πράγματα γύρω μας για να αισθανόμαστε άσχημα κι εμείς. Πώς το εξηγούμε όμως αυτό σε ένα παιδί;

Δεν είναι απίθανο το παιδί σας να έχει απορίες σχετικά με τα (πολλά, ας μην κρυβόμαστε) άσχημα πράγματα που συμβαίνουν στον πλανήτη τελευταία. Δεν είναι καθόλου απίθανο, επίσης, να έχετε επηρεαστεί εσείς σε τέτοιο βαθμό, που να μην μπορείτε να το κρύψετε από το παιδί σας. Και δεν είναι ανάγκη: Υπάρχουν τρόποι να συζητήσετε για σοβαρά ζητήματα, χωρίς να κάνετε περισσότερο κακό παρά καλό.

 Ξεκινήστε με το παιδί

Ρωτήστε το πρώτα τι γνωρίζει για το θέμα αυτό, ώστε να απαντήσετε χωρίς να προσθέσετε πολλές νέες πληροφορίες, αλλά και να διορθώσετε τυχόν ανακρίβειες. Να είστε ειλικρινείς, αλλά περιορίστε πόσα θα μοιραστείτε, ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά και όταν αισθάνεστε πολύ αναστατωμένοι για να παραμείνετε ψύχραιμοι. Ο στόχος είναι να παρέχουμε γεγονότα χωρίς να τους δίνουμε περισσότερες πληροφορίες από αυτές που μπορούν να χειριστούν αμέσως.

 Αποφύγετε την κενή αισιοδοξία

Ανεξάρτητα από το πόσο θέλετε να καθησυχάσετε το παιδί σας, συνήθως δεν βοηθάει να λέτε πράγματα όπως "Όλα θα πάνε καλά" ή "Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να μας συμβεί ποτέ". Αυτό θα δημιουργήσει όντως πρόβλημα.

 Αποφύγετε να ρίχνετε ευθύνες

Εάν αισθάνεστε θυμωμένοι για όλα αυτά που συμβαίνουν, είναι εντελώς κατανοητό. Αλλά το να κατηγορείτε συγκεκριμένα άτομα, ομάδες ή πολιτικούς μπροστά στο παιδί σας δεν θα αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο πρόβλημα, ούτε θα βοηθήσει το παιδί σας να καταλάβει μόνο του καλύτερα τι συμβαίνει.

 Η ειλικρίνεια βοηθά

Η ειλικρίνεια είναι σχεδόν πάντα η καλύτερη οδός, ακόμα και όταν πρόκειται για τρομακτικά νέα. Προφανώς, πρέπει να λάβετε υπόψη την ηλικία και τις συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού σας όταν αποφασίζετε πώς μοιράζεστε πληροφορίες.

Εάν δεν μπορείτε να απαντήσετε σε όλα όσα ρωτά το παιδί σας, είναι πάντα εντάξει να το λέτε. Τα μεγαλύτερα παιδιά και οι έφηβοι θα σας σεβαστούν επίσης περισσότερο αν παραδεχτείτε ότι δεν ξέρετε κάτι αντί να δώσετε μια ασαφή ή παραπλανητική απάντηση.

Πηγη

 

1/3/23

Το πρώτο video game για παιδιά με ΔΕΠΥ είναι γεγονός

 

Έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με νευροεπιστήμονες ώστε να διεγείρει και να βελτιώνει περιοχές του εγκεφάλου που παίζουν βασικό ρόλο στη λειτουργία της προσοχής

O Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων έχει προχωρήσει στην έγκριση ενός video game με θεραπευτικό χαρακτήρα για τα παιδιά με Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητας/ (ΔΕΠΥ).

Το παιχνίδι, το οποίο θα κατεβαίνει ως εφαρμογή σε κινητή συσκευή, πήρε την έγκριση για την κυκλοφορία, αφού ο FDA εξέτασε πέντε κλινικές μελέτες που περιελάμβαναν περισσότερα από 600 παιδιά. Οι παρενέργειες που αναφέρθηκαν, όπως πονοκέφαλοι, ζαλάδες ή συναισθηματικές αντιδράσεις, δεν θεωρούνται σοβαρές.

Όταν τα παιδιά θα παίζουν με το παιχνίδι που λέγεται EndeavorRx, καθοδηγούν ένα άβαταρ μέσα από μία πορεία με εμπόδια και συλλέγουν στόχους για να κερδίσουν πόντους. Η Akili, η εταιρεία που σχεδίασε το EndeavorRx, τόνισε ότι τα παιδιά θα είναι καλό να παίζουν με το παιχνίδι για μισή ώρα καθημερινά, πέντε ημέρες την εβδομάδα σε έναν κύκλο θεραπειών ενός μηνός.

«Είμαστε περήφανοι γιατί σήμερα γράψαμε ιστορία μετά από αυτήν την απόφαση», δηλώνει ο γενικός διευθυντής της Akili, Eddie Martucci.

Πώς ακριβώς λειτουργεί το EndeavorRx

Έρχεται το πρώτο video game για παιδιά με ΔΕΠΥ
πηγη


Όταν οι γιατροί συνταγογραφούν το παιχνίδι, στους γονείς του παιδιού αποστέλλεται ένας σύνδεσμος ενεργοποίησης που απαιτείται πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Εκ πρώτης όψεως, μοιάζει με όλα τα υπόλοιπα κοινά παιχνίδια. Το συγκεκριμένο όμως έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με νευροεπιστήμονες ώστε να διεγείρει και να βελτιώνει περιοχές του εγκεφάλου που παίζουν βασικό ρόλο στη λειτουργία της προσοχής.

Η κεντρική ιδέα είναι πως οι παίκτες ελέγχουν έναν μικρό εξωγήινο που τρέχει με ένα διαστημόπλοιο μέσα σε διαφορετικούς κόσμους και πρέπει να συλλέξει ορισμένα πράγματα. Στόχος του είναι να εκπαιδεύσει τα παιδιά με ΔΕΠΥ να κάνουν πιο αποτελεσματικά ορισμένες δραστηριότητες, αγνοώντας τους περισπασμούς, ενώ παράλληλα είναι προγραμματισμένο με έναν αλγόριθμο που μετρά τις επιδόσεις του παίκτη και προσαρμόζει τη δυσκολία του παιχνιδιού σε πραγματικό χρόνο.

Ωστόσο, οι γιατροί που συμμετείχαν στις διάφορες κλινικές έρευνες τονίζουν πως δεν μπορεί να αποτελέσει υποκατάστατο άλλων θεραπευτικών μεθόδων, φαρμακευτικών αγωγών ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, λειτουργεί όμως αποτελεσματικά ως συμπληρωματικό τους.

Τα σημάδια ότι το παιδί σας έχει ΔΕΠΥ

Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί  

Είναι ένα από τα κύρια συμπτώματα της ΔΕΠΥ. Το παιδί σας μπορεί να δυσκολεύεται να ακούσει έναν ομιλητή, να ακολουθήσει οδηγίες, να ολοκληρώσει εργασίες ή να παρακολουθεί τα πράγματά του. Μπορεί να ονειρεύεται πολλά και να κάνει απρόσεκτα λάθη. Ή μπορεί να αποφεύγει δραστηριότητες που χρειάζονται συγκέντρωση.

Είναι υπερδραστήριο

Ένα άλλο σημάδι είναι όταν το παιδί δεν μπορεί να καθίσει ακίνητο. Μπορεί να τρέχει και να σκαρφαλώνει όλη την ώρα, ακόμη και όταν βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο. Όταν κάθεται, τείνει να είναι συνέχεια σε υπερδιέγερση. Μπορεί επίσης να παρατηρήσετε ότι μιλάει πολύ και δυσκολεύεται να παίξει ήσυχα.

Είναι παρορμητικό

Θα παρατηρήσετε ότι το παιδί σας μπορεί να δυσκολευτεί να περιμένει τη σειρά του. Μπορεί να διακόπτει συνέχεια τους άλλους, ή να δίνει απαντήσεις πριν ο δάσκαλος ολοκληρώσει μια ερώτηση.

 Πηγη

 

 

 

24/2/23

Παιχνίδια ανα ηλικία (0-14 ετών)

Διαχρονικά παιχνίδια που μεγαλώνουν μαζί με το παιδί | imommy
πηγη

 

Παρακάτω παρατίθεται κατάλογος με παιχνίδια που είναι κατάλληλα ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

Παιχνίδια ανά ηλικία

0-1 έτους

Το μωρό μέσα στον πρώτο χρόνο της ζωής του αναπτύσσει τις αισθήσεις του και αρχίζει να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον γύρω του μέσω της όρασης, της ακοής, της γεύσης, της αφής και της κίνησης.

Το παιχνίδι σε αυτή την ηλικία είναι κυρίως παιχνίδι διασκέδασης μέσω του οποίου το παιδί αναπτύσσει την εικόνα σώματος... Καλλιεργούνται δεξιότητες αισθητηριακής ολοκλήρωσης και κίνησης. Για την ηλικία αυτή, επιλέξτε ελαφρά παιχνίδια με ζωντανά χρώματα που έλκουν το βλέμμα, την ακοή και την αφή του παιδιού.

 • Βιβλία από ύφασμα με μεγάλες εικόνες και σχέδια σε έντονα χρώματα
 • Κουδουνίστρες
 • Μαλακά ζωάκια
 • Μπάλες που να πλένονται
 • Κούκλες
 • Υφασμάτινοι μεγάλοι κύβοι
 • Μουσικά παιχνίδια
 • Παιχνίδια που επιπλέουν στο μπάνιο
 • Παιχνίδια που, όταν το μωρό τα πιέζει, βγάζουν ήχο

1-2 ετών

Το μωρό μέσα στον δεύτερο χρόνο της ζωής του έχει καταφέρει να μετακινείται στο χώρο περπατώντας ενώ βρίσκεται συνεχώς σε δράση. Επίσης, γίνεται πιο απαιτητικό και κινητικό.

Το παιχνίδι και σε αυτή την ηλικία εξακολουθεί να δίνει εμπειρίες διασκέδασης. Καλλιεργούνται τα δεδομένα των αισθητηριακών χαρακτηριστικών των αντικειμένων και των δραστηριοτήτων ανθρώπων και αντικειμένων. Τα παιχνίδια για αυτή την ηλικιακή ομάδα θα πρέπει να είναι ασφαλή.

 • Απλά πάζλ με μεγάλα κομμάτια
 • Βιβλία με μεγάλες εικόνες και σχέδια
 • Κομμάτια (πχ κυπελλάκια) που μπαίνουν το ένα μέσα στο άλλο
 • Παιχνίδια που τα παιδιά σπρώχνουν και τραβούν με ρόδες
 • Κούκλες
 • Κύβοι
 • Μολύβια και χαρτιά για να μουτζουρώνει
 • Παιδικά αυτοκίνητα και φορτηγά
 • Ζωάκια
 • Αντικείμενα καθημερινής χρήσης

2-3 ετών

Τον τρίτο χρόνο έχουμε ταχύτατη ανάπτυξη της ομιλίας και δημιουργία. Τώρα πια μιμείται τις δραστηριότητες των ενηλίκων και των άλλων παιδιών και κάνει παιχνίδια ρόλων με κούκλες, ζωάκια και ανθρώπους. Αρχίζει, θα λέγαμε, η αληθινή κοινωνική συμπεριφορά αφού προχωράει το παιδί στην αυτονομία του ντυσίματος και της υγιεινής τους. Αρχίζει το παιχνίδι με συνομηλίκους με παράλληλη μίμηση.

Τα παιχνίδια για αυτή την ηλικιακή ομάδα μπορούν να είναι δημιουργικά ή να μιμούνται τις δραστηριότητες των γονιών και των μεγαλύτερων παιδιών. Σχετίζονται και με την ανάπτυξη της γλώσσας. Μέσα από το παιχνίδι το παιδί ξεκαθαρίζει τις ιδέες και τα συναισθήματα του.

 • Απλά παζλ με μεγάλα κομμάτια
 • Βιβλία
 • Μαρκαδόροι
 • Τουβλάκια
 • Εκπαιδευτικά τραπεζάκια
 • Καροτσάκια
 • Κουκλόσπιτο
 • Κούκλες-μαριονέτες
 • Λούτρινα ζωάκια
 • Μουσικά όργανα
 • Μπάλα
 • Παιδικά κουζινικά σκεύη
 • Παιχνίδια εξωτερικού χώρου: κουβαδάκια
 • Πλαστελίνη
 • Δαχτυλομπογιές
 • Ρούχα μεταμφίεσης
 • Παιδική χαρά

3-5 ετών

Στην ηλικία από 3 έως 5 ετών το παιδί εντάσσεται στον Παιδικό Σταθμό αφού έχει αναπτύξει τον κινητικό του έλεγχο και προχωρά σε καλύτερη συνεργασία με άλλα παιδιά για οργανωμένα παιχνίδια και αθλήματα.Ταυτόχρονα, είναι η ηλικία των πολλών ερωτήσεων λόγω της τεράστιας αύξησης του ενδιαφέροντος να μάθει πώς λειτουργεί ο κόσμος μας.

Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα τα παιχνίδια μπορούν να είναι δημιουργικά ή να μιμούνται τις δραστηριότητες των γονιών και των μεγαλύτερων παιδιών.

 • Απλά πάζλ με 5-6 κομμάτια
 • Βιβλία με σύντομες ιστορίες
 • Πίνακας λευκός με μαρκαδόρους
 • Τουβλάκια
 • Κυβάκια
 • Παιδικά εργαλεία
 • Εκπαιδευτικά τραπεζάκια
 • Κουκλόσπιτο
 • Κούκλες-μαριονέτες
 • Μπάλα
 • Παιδικά κουζινικά σκεύη
 • Παιχνίδια εξωτερικού χώρου: κουβαδάκια και φτυάρια
 • Πηλός
 • Μπογιές
 • Ποδήλατο
 • Τραμπολίνο
 • Χειροτεχνίες
 • Ζωγραφική
 • Παιχνίδια μνήμης
 • Ψαρέματα
 • Δραστηριότητες νοικοκυριού όπως μαγείρεμα
 • Παιδική χαρά

5-10 ετών

Ένα μεγάλο ηλικιακό ταξίδι είναι επίσης αυτό που θα γίνει από την ηλικία 5-10 ετών. Σε αυτές τις ηλικίες το παιδί αναπτύσσει σε μεγάλο βαθμό δεξιότητες, κλίσεις και ενδιαφέροντα. Οι δράσεις και τα αποτελέσματα, συγκρίνονται με τους συνομήλικους.

Έτσι τώρα πια το παιχνίδι σχετίζεται με ομάδα συνομηλίκων σε αυξανόμενο περιβάλλον συναγωνισμού.

 • Ψαλίδια
 • Πατίνια
 • Ποδήλατα
 • Επιτραπέζια παιχνίδια
 • Κουκλοθέατρο
 • Ομαδικά παιχνίδια
 • Παιχνίδια στον Η/Υ
 • Μουσικά όργανα
 • Σύνθετα παζλ

10-14 ετών

Η ηλικία της προεφηβείας και της εφηβείας. Η περίοδος αυτή είναι το σταυροδρόμι μεταξύ παιδικής ηλικίας και ωριμότητας. Ο κοινωνικός παράγοντας κλειδί είναι η παρέα των ομοίων.

Σε αυτές τις ηλικίες, τα παιχνίδια και οι διασκεδαστικές εμπειρίες πρέπει να έχουν ξεκάθαρες δομές και κανόνες.

 • Παιχνίδια στους υπολογιστές
 • Συναρμολογήσεις
 • Κατασκευές
 • Επιτραπέζια παιχνίδια
 • Αθλητικός εξοπλισμός

Πηγη