28/3/17

Η Γραμματική μέσα από 86 μαθήματα (Υλικό 125 σελίδες)Αποτέλεσμα εικόνας για γραμματικη β δημοτικου
πηγη

 Γραμματική μέσα από 86 μαθήματα

27/3/17

Βελτιώνω την ορθογραφία μου (Υλικό)Αποτέλεσμα εικόνας για κανόνες ορθογραφίας
πηγη
Βελτιώνω την ορθογραφία μου

Υλικό

Πατήστε πάνω στο σύνδεσμο για να ανοίξετε το pdf αρχείο

20/3/17

Υλικό για Α δημοτικού για παιδιά με Διάχυτη Αναπτυξιακή ΔιαταραχήΑποτέλεσμα εικόνας για Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΑ
πηγη
Υλικό για Α δημοτικού για παιδιά με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή

Πλούσιο Υλικό για την Α δημοτικού
Βοήθημα για γονείς και εκπαιδευτικούς
(Πατήστε πάνω στους συνδέσμους) 
18/3/17

14/3/17

Πρόγραμμα για την κατάκτηση του μηχανισμού της ανάγνωσης (ΚΕΔΔΥ Αχαΐας).Αποτέλεσμα εικόνας για παιδια ναγνωσης
πηγη

Πρόγραμμα για την κατάκτηση του μηχανισμού της ανάγνωσης (ΚΕΔΔΥ Αχαΐας).

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το υλικό 13/3/17

Γραμματική Αναγνώριση (Υλικό)

Αποτέλεσμα εικόνας για γραμματικη αναγνώριση
πηγη

Γραμματική Αναγνώριση

Στα ρήματα:Γράφω το πρόσωπο,τον αριθμό,την έγκλιση,το χρόνο,τη φωνή,
τη  συζυγία.
π.χ. κρατάς=β΄πρόσωπο ενικού,έγκλιση οριστική,χρόνος Ενεστώτας,Ενερ-
γητική  Φωνή,β΄συζυγίας του ρήματος κρατώ
Στα ουσιαστικά και στα επίθετα:Γράφω την πτώση,τον αριθμό,το γένος (και αν είναι ισοσύλλαβο ή ανισοσύλλαβο για τα ουσιαστικά)
π.χ.του ανθρώπου=ουσιαστικό ισοσύλλαβο,γενική ενικού,αρσενικό

Στα επιρρήματα:Γράφω μόνο τι δηλώνει
π.χ. μακριά=τοπικό επίρρημα
Στις μετοχές ενεργητικής φωνής:Γράφω τη φωνή,το χρόνο και τη συ-
ζυγία
π.χ.τραγουδώντας=μετοχή ενεργητικής φωνής,χρόνου Ενεστώτα,β΄συζυγί-
ας,του ρήματος τραγουδώ
Στις μετοχές παθητικής φωνής:Γράφω τη φωνή,το χρόνο,τη συζυγία,
την πτώση,τον αριθμό και το γένος
π.χ. βρεγμένος=μετοχή παθητικής φωνής,χρόνου Παρακείμενου,α΄συζυγί-
ας,Ονομαστική Ενικού,αρσενικό,του ρήματος βρέχομαι
Στις προθέσεις:Γράφω μόνο το είδος
π.χ. για=πρόθεση
Στους συνδέσμους:Γράφω μόνο το είδος
π.χ. επειδή=αιτιολογικός σύνδεσμος
Στα άρθρα:Γράφω το είδος του άρθρου,το γένος,τον αριθμό και την πτώση
π.χ. τις=οριστικό άρθρο,θηλυκό γένος,
πληθυντικού αριθμού,του
άρθρου  η
Στις αντωνυμίες:Γράφω το είδος της αντωνυμίας,το γένος,τον αριθμό και
την πτώση
π.χ. εκείνους=δεικτική αντωνυμία,αρσενικού γένους,αιτιατική πληθυντικού
της αντωνυμίας εκείνος,-η,-ο

Πηγη10/3/17

Ρήματα ενεργητικής και παθητικής φωνής- ΑσκήσειςΡήματα ενεργητικής και παθητικής φωνής- Ασκήσεις
Αποτέλεσμα εικόνας για ενεργητικη παθητικη φωνη παραδειγματα
πηγη
Ασκήσεις που μπορείτε να τις εκτυπώσετεΑσκήσεις ηλεκτρονικές