1/8/13

Μαμά, αυτός όλο με κάνει και θυμώνω! (Υλικό για τα συναισθήματα)

 
Καυγάδες και ζήλιες ανάμεσα στα αδέρφια

Τί πρέπει να κάνουμε για να αντιδράσουμε σωστά;
Οδηγίες μέσα από πλούσιο υλικό..