14/11/13

Δωρεάν εξ αποστάσεως φροντιστήριο μαθηματικών για τελειόφοιτους μαθητές

thinkerjpg-574cf6089b6ea5c0Είναι γεγονός ότι η επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις έχει συνδεθεί άμεσα με τη φροντιστηριακή εκπαίδευση. Φυσικά τα προβλήματα που ανακύπτουν από μια τέτοια λογική είναι πολλά. Πολλές οικογένεις δέχονται να θυσιαστούν οικονομικά αφού μυούνται ότι μόνο έτσι θα επιτύχει το παιδί τους στις εξετάσεις που εν πολλοίς κρίνουν το μέλλον τους. Οι εποχές όμως δυσκολεύουν και τα εισοδήματα μειώνονται με ταχύτατους ρυθμούς, με αποτέλεσμα πολλές οικογένειες να μην μπορούν να διαθέσουν χρήματα για εξωσχολικά μαθήματα.
Έχοντας, λοιπόν πλήρη επίγνωση της κατάστασης που διαμορφώνεται κι επειδή θεωρούν ότι η εκπαίδευση πρέπει να είναι προσιτή σε όλους, τρεις φίλοι με ιδιαίτερη σχέση με τα μαθηματικά, αποφασίσαν να δημιουργήσουν την ιστοσελίδα Mathaidgreece , μέσω της οποίας θα μπορούν να επιλύουν δωρεάν τις απορίες μαθητών στα μαθηματικά κατεύθυνσης Γ” Λυκείου, έτσι ώστε να δώσουν τη δυνατότητα, σε μαθητές  με οικονομικά προβλήματα και δεν μπορούν να εγγραφούν σε κάποιο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης,  να επιλύουν τις απορίες τους, συναγωνιζόμενοι επί ίσοις όροις.
algebraΑς γνωρίσουμε το Mathaidgreece
Πρέπει να τονιστεί ότι το παραπάνω εγχείρημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει το  σχολικό μάθημα αλλά θα δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας στους μαθητές την ευκαιρία να επιλύσουν εύκολα και γρήγορα κάθε απορία που τους  γεννήθηκε κατά τη διαδικασία της μελέτης.
Δεδομένου του μικρού μεγέθους (τουλάχιστον μέχρι σήμερα) της ομάδας που συνδράμει στα διαδικτυακά μαθήματα, το σύνολο των ατόμων που θα μπορούν να εξυπηρετηθούν δεν  είναι μεγάλο. Για το λόγο αυτό, οι δημιουργοί θέτουν δύο στόχους- προϋποθέσεις:
α) Καθώς η διαδικτυακή συνάντηση θα βασίζεται κατά κύριο λόγο στην επίλυση δικών σας αποριών και όχι σε μια προσχεδιασμένη ύλη, η επιτυχία των συνομιλιών αυτών θα έγκειται στην πληθώρα των αποριών σας. Ως γνωστόν, απορίες δημιουργούνται μόνο όταν υπάρξει τριβή και προσωπική ενασχόληση με το αντικείμενο (δηλαδή μέσω προσωπικού διαβάσματος και επίλυσης ασκήσεων). Επειδή οι έννοιες είναι λεπτές και η σχολική ύλη πολύ υψηλού επιπέδου, ακόμα και σε σχέση με τις χώρες που πρωτοπορούν στην εκπαίδευση, απαιτείται μεγάλη προσοχή στο διάβασμα.
β) Οι απουσίες να ελαχιστοποιηθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα στο Mathaidgreece
Πηγή