30/12/15

"Τα άτακτα ουδέτερα"..τα παιδιά μαθαίνουν μαζί με την μουσική!Βοήθεια για την Ορθογραφία
πηγη

Τα παιδιά με τη βοήθεια της μουσικής μπορούν να μάθουν καλύτερα.

Ένα έξυπνο κόλπο για να μάθουν τα παιδιά τα ουσιαστικά και τους κανόνες ορθογραφίας.