14/10/16

Εκπαιδευτικό υλικό με θέματα που συνδέονται με την παιδική επιθετικότηταΑποτέλεσμα εικόνας για angry child school
πηγη

 "Το σπίτι των παιδιών"

Εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά Δημοτικού. Επεξεργάζεται θέματα που συνδέονται με την παιδική επιθετικότητα.