7/11/16

Υλικό για τα επίθετα με κατάληξη σε -ης (καρτέλες για εύκολη εκμάθηση)Αποτέλεσμα εικόνας για επίθετα σε ης
πηγη

Υλικό για τα επίθετα
(καρτέλες για εύκολη εκμάθηση)