21/4/17

Μουσική χαλάρωσης για παιδιά με αυτισμό και όχι μόνο!Μουσική χαλάρωσης για παιδιά με αυτισμό και όχι μόνο!

Έχει παρατηρηθεί πως τα άτομα με αυτισμό συχνά παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον και ανταπόκριση στη μουσική. Έτσι, η μουσική είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για να δουλέψει κανείς μαζί τους.

    Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος – ΔΑΦ (Autism Spectrum Disorder - ASD) είναι μια ομάδα Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών με βασικά χαρακτηριστικά τη μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση, τη μειωμένη ικανότητα για επικοινωνία, και στερεότυπη - επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά ή ενδιαφέροντα. Οι διαταραχές αυτές ονομάζονται Διάχυτες γιατί επηρεάζουν όλο το είναι του ατόμου.

    Η μουσική επικοινωνία με ένα άτομο με αυτισμό είναι περιορισμένη σε σχέση με ένα παιδί με τυπική ανάπτυξη. Παρόλα αυτά, η μουσική μπορεί να διεγείρει και να αναπτύξει πιο σημαντική και πιο παιχνιδιάρικη επικοινωνία στα άτομα με αυτισμό.
Ας μη ξεχνάμε πως η ικανότητα του ανθρώπου να ανταποκρίνεται στη μουσική είναι έμφυτη και τα παιδιά με αυτισμό δεν αποτελούν εξαίρεση!

Μουσικές Συνθέσεις
(Αν υπάρχει η δυνατότητα προβολής και του βίντεο παράλληλα στο παιδί, είναι περισσότερο χαλαρωτικό) 

Προτάσεις.