29/7/17

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικές με τα ΚΕΔΔΥ για γονείς και εκπαιδευτικούς (Εξαιρετικό Υλικό)


Αποτέλεσμα εικόνας για κεδδυ
πηγη

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικές με τα ΚΕΔΔΥ
Αποτέλεσμα εικόνας για συμβουλευτικη γονεων
πηγη
  •  Τι χρειάζεται να έχω μαζί μου για να υποβάλω αίτηση ώστε να αξιολογηθεί το παιδί μου;
 Αίτηση για αξιολόγηση μπορεί να υποβάλει ο γονέας/κηδεμόνας του παιδιού ή άλλο άτομο με εξουσιοδότηση του γονέα και πρέπει να έχει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο υποχρεωτικά. Εφόσον υπάρχουν θα πρέπει να καταθέσει σε φωτοτυπίες διαγνώσεις από άλλους δημόσιους φορείς / ιατρικές γνωματεύσεις (εάν πρόκειται για πρόβλημα υγείας).

  • Ποιοι μαθητές αξιολογούνται από τα ΚΕΔΔΥ;
Οι μαθητές/ τριες που αξιολογούνται απο τα ΚΕΔΔΥ είναι όσοι φοιτούν στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (από 4 ετών μέχρι και 18 ) 
  • Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης στα ΚΕΔΔΥ;
Όταν έρθει η σειρά του μαθητή/τριας για αξιολόγηση βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης του, η διαδικασία αξιολόγησης έχει ως εξής:

  • ο κοινωνικός λειτουργός επικοινωνεί με την οικογένεια και ορίζει τρία αρχικά ραντεβού αξιολόγησης. Το πρώτο αφορά στους γονείς όπου υπάρχει συνάντηση με τον κοινωνικό λειτουργό για τη λήψη του κοινωνικού ιστορικού, το δεύτερο και το τρίτο ραντεβού αφορούν στην αξιολόγηση του παιδιού από ψυχολόγο και ειδικό παιδαγωγό αντίστοιχα. Στη συνέχεια αν η διεπιστημονική ομάδα κρίνει ότι χρειάζεται, ορίζονται επιπλέον ραντεβού με λογοθεραπευτή ή/και παιδοψυχίατρο.
  • Όταν ολοκληρωθούν οι αξιολογήσεις και έχει συνεδριάσει η διεπιστημονική ομάδα ώστε να γίνει η διαφοροδιάγνωση, καλούνται εκ νέου οι γονείς στα ΚΕΔΔΥ για ενημέρωση από την διεπιστημονική ομάδα και επίδοση της γνωμάτευσης.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση πρέπει οι γονείς και το παιδί αντίστοιχα να προσέλθουν σε όλα τα προκαθορισμένα ραντεβού με τη σειρά την οποία έχουν οριστεί. Εάν για τον οποιαδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η προσέλευση του γονέα ή και του παιδιού, οι γονείς οφείλουν να ενημερώσουν την υπηρεσία για το κώλυμα που προέκυψε και να οριστεί νέα συνάντηση ΠΡΙΝ το προκαθορισμένο ραντεβού. Εάν δεν υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση τα υπόλοιπα ραντεβού που εκκρεμούν δεν πραγματοποιούνται και η αίτηση θεωρείται άκυρη.

  • Για πόσο διάστημα ισχύει η γνωμάτευση;
Η διάγνωση έχει νομική ισχύ για τρία έτη από την ημερομηνία έκδοσης της εκτός αν γνωμοδοτήσει διαφορετικά η διεπιστημονική ομάδα.
Πηγη