31/1/18

Νέος Πίνακας Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων( Ιανουάριος 2018). Αξιολόγηση και πιστοποίηση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίεςΑποτέλεσμα εικόνας για ιατροπαιδαγωγικά κέντρα
πηγη

Νέος Πίνακας Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων( Ιανουάριος 2018). 

Αξιολόγηση και πιστοποίηση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες

 

Επικαιροποιημένος πίνακας (  Ιανουάριος 2018) με τα εγκεκριμένα Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα του υπουργείου Υγείας καθώς και τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχονται από αυτά