15/3/18

Συναισθήματα / Ενδοσχολική Βία (Υλικό)Συναισθήματα / Ενδοσχολική Βία

 

 http://kelsoschoice.com/, ένα πρόγραμμα για την επίλυση συγκρούσεων. (Αγγλικά)

πηγη

πηγη

πηγη

Δωρεάν υλικό για το anti-bullying (στα αγγλικά) εδώ και εδώ και με αφισάκια εδώ καθώς και ένα με το μπαλόνι της φιλίας εδώ.
πηγη

Για την επίλυση συγκρούσεων στα παιδιά προσχολικής ηλικίας υπάρχουν οι σημειώσεις του σεμιναρίου Νηπιαγωγών στη Χίο (Μοσχοβάκη - Παΐδα) σε pdf που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ
Διαβάζοντας το κείμενο, στη σελ. 15 συγκρίνει 3 τεχνικές επίλυσης συγκρούσεων: 
  1. Στην ιστοσελίδα του High Scope διαλέγοντας κατηγορίες και συνδυασμούς μπορείτε να βρείτε βίντεο με παραδείγματα επίλυσης συγκρούσεων (στα αγγλικά) εδώ
  2. Θα βρείτε τις κάρτες από το βαλιτσάκι των συγκρούσεων (εδώ στα ελληνικά)  από το Κέντρο για τη Συναισθηματική και Κοινωνική Ικανότητα των Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας (CSEFEL). Στο συγκεκριμένο υπάρχει και αρκετό υλικό εδώ
  3. Θα βρείτε την πρόταση για τις καρέκλες των συγκρούσεων εδώ (σελ. 85)

 Πηγη