14/5/19

Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο (Φύλλα Εργασίας)Σχετική εικόνα
πηγη

Τα φύλλα εργασίας δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού να προετοιμαστούν για μια αλλαγή: «το πέρασμα από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο». Πρόκειται για ένα στάδιο μεταβατικό κομβικής σημασίας για την περαιτέρω εξέλιξη και ζωή των παιδιών.

Για να διαβάσετε περισσότερα πατήσετε εδώ