27/7/20

Λογισμικό κατανόησης προφορικού λόγου


ΑΚΟΥΣΜΑ: Διαδικτυακό λογισμικό για την κατανόηση προφορικού λόγου
Το Άκουσμα είναι ένα λογισμικό σε διαδικτυακή μορφή, το οποίο περιέχει δραστηριότητες για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου.
Λογισμικό κατανόησης προφορικού λόγου - Διαπολιτισμική εκπαίδευση ...
πηγη

Απευθύνεται σε αλλόφωνους μαθητές της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας εισαγωγικού, μέσου και προχωρημένου επιπέδου γλωσσομάθειας (επίπεδα Α1-Γ2). Περιλαμβάνει 96 δραστηριότητες, οι οποίες περιέχουν τα εξής συστατικά:
α) το ακουστικό κείμενο
β) ερωτήματα
γ) οδηγίες (γραπτές και ακουστικές)
Η διάρθρωση του υλικού σε επίπεδα ακολουθεί την κλίμακα γλωσσομάθειας η οποία διατυπώνεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) (Council of Europe 2001).
Το λογισμικό φιλοξενείται στο ΙΕΛ. (http://www.xanthi.ilsp.gr/akoustikh/)
Περισσότερα

Πηγη