29/3/21

Φτιάξε την ιστορία! Παιχνίδι προφορικής και γραπτής έκφρασης

 Φτιάξε την ιστορία

Πες την ιστορία ρίχνοντας το ζάρι, με βάση την εικόνα που ήρθε, φτιάξε τη δική σου ιστορία!

Διασκεδαστικό παιχνίδι, εμπλουτίζει το λεξιλόγιο του παιδιού, βοηθάει στη διήγηση και στη γραπτή έκφραση.

Ζάρι με ιστορία

πηγη
Πηγη

πηγη
πηγη
πηγη
πηγη