5/7/21

Υλικό για μαθητές με τραυλισμό

 Υλικό για μαθητές με τραυλισμό

Για να δείτε το υλικό πατήστε στο σύνδεσμο κάτω από την εικόνα

Έργο Της ΟΕΕΔΡΟ
Έργο της Ομάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος στις Διαταραχές Ροής της Ομιλίας (ΟΕΕΔΡΟ)