2/9/13

Ψυχομετρικά εργαλεία αξολόγησης του θυμού,της επιθετικότητας και του εκφοβισμού (υλικό)Πολύ σημαντικό υλικό για όλους !!

Πάντα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι....
Αξίζει να το διαβάσετε όλοι!