29/7/14

Σε φωτογραφίζω, με φωτογραφίζεις: Μαμά μαζί με την κόρη της με σύνδρομο Down (Picture You, Picure Me)

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fphotogrist.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F01%2FEmer-Gillespie7-640x511.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fphotogrist.com%2Fpicture-you-picture-me-by-emer-gillespie%2F&h=511&w=640&tbnid=jXFWiJ1-FUhSzM%3A&zoom=1&docid=X-zY4LmuItAdcM&ei=yVDXU7_OB4LmywOv8IG4DA&tbm=isch&ved=0CCAQMygEMAQ&iact=rc&uact=3&dur=931&page=1&start=0&ndsp=13
To Picture You, Picure Me (σε ελεύθερη μετάφραση Σε φωτογραφίζω με φωτογραφίζεις) είναι ένα φωτογραφικό project που ξεκίνησε η φωτογράφος Emer Gillespie με την κόρη της Laoisha - η οποία έχει σύνδρομο down.

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.emergillespie.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F12%2Femergill_006b.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.emergillespie.com%2Fprojects%2Fpicture-you-picture-me&h=436&w=1024&tbnid=Y5Lt5igJ73NIDM%3A&zoom=1&docid=ft6P60ASBbS1kM&ei=yVDXU7_OB4LmywOv8IG4DA&tbm=isch&ved=0CC0QMygRMBE&iact=rc&uact=3&dur=644&page=2&start=13&ndsp=19
Το project ξεκίνησε το 2008 και συνεχίζεται ως σήμερα. Δίνουν η μία στην άλλη οδηγίες για το που να σταθεί και πώς να κοιτάζει την κάμερα και όλα αυτά με τη μορφή παιχνιδού. Κι έτσι η κάμερα γίνεται μέσο διασκέδασης και οι φωτογραφίσεις παιχνίδι. Μαμά και κόρη φωτογραφίζονται στην ίδια σκηνή ενώ σε μερικές φωτογραφίες εμφανίζονται και οι δύο μαζί και αλλάζουν ρόλους - όπως για παράδειγμα στην πρώτη από τις παρακάτω φωτογραφίες που φτιάχνει η μία τα μαλλιά της άλλης.

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ftransparentcities.net%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F03%2FPost-624-TC.net-14.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ftransparentcities.net%2Fpicture-picture-photo-project-emer-gillepsie%2F&h=417&w=980&tbnid=X3H7A2N9ke5X4M%3A&zoom=1&docid=9br_YipscEpR_M&ei=yVDXU7_OB4LmywOv8IG4DA&tbm=isch&ved=0CCEQMygFMAU&iact=rc&uact=3&dur=455&page=1&start=0&ndsp=13
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.emergillespie.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F12%2Femergill_008b.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.emergillespie.com%2Fportfolio%2Fpicture-you-picture-me&h=511&w=1200&tbnid=XfFUeTb-kUOvNM%3A&zoom=1&docid=5y9N-vEHF69NfM&ei=yVDXU7_OB4LmywOv8IG4DA&tbm=isch&ved=0CCQQMygIMAg&iact=rc&uact=3&dur=1060&page=1&start=0&ndsp=13


http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmedia-cache-ak0.pinimg.com%2F736x%2Ff7%2Fd2%2Ffd%2Ff7d2fdce82a0987220538d2655d06093.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F543809723726751840%2F&h=307&w=736&tbnid=uDolL7uNddpSQM%3A&zoom=1&docid=n0a2Ns-MhqBhXM&itg=1&ei=yVDXU7_OB4LmywOv8IG4DA&tbm=isch&ved=0CCgQMygMMAw&iact=rc&uact=3&dur=477&page=1&start=0&ndsp=13
http://www.google.gr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.gupmagazine.com%2Fsystem%2Fassets%2F10081%2Fultra_large%2Fgillespie2.jpg%253F1400161644&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.gupmagazine.com%2Fportfolios%2F613-picture-you-picture-me&h=408&w=704&tbnid=6EQU3GuVtDIiPM%3A&zoom=1&docid=O97OKW1gJoW_EM&ei=yVDXU7_OB4LmywOv8IG4DA&tbm=isch&ved=0CC4QMygSMBI&iact=rc&uact=3&dur=458&page=2&start=13&ndsp=19

http://www.google.gr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.gupmagazine.com%2Fsystem%2Fassets%2F10089%2Fultra_large%2Fgillespie10.jpg%253F1400161859&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.gupmagazine.com%2Fportfolios%2F613-picture-you-picture-me&h=408&w=704&tbnid=3qUyYtFK2pLmHM%3A&zoom=1&docid=O97OKW1gJoW_EM&ei=yVDXU7_OB4LmywOv8IG4DA&tbm=isch&ved=0CC8QMygTMBM&iact=rc&uact=3&dur=824&page=2&start=13&ndsp=19
http://www.google.gr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.gupmagazine.com%2Fsystem%2Fassets%2F10090%2Fultra_large%2Fgillespie11.jpg%253F1400161890&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.gupmagazine.com%2Fportfolios%2F613-picture-you-picture-me&h=408&w=704&tbnid=BQ__4tgacN9TKM%3A&zoom=1&docid=O97OKW1gJoW_EM&ei=yVDXU7_OB4LmywOv8IG4DA&tbm=isch&ved=0CDoQMygWMBY&iact=rc&uact=3&dur=649&page=2&start=13&ndsp=19
Φωτογραφίες που δείχνουν τις όμορφες στιγμές της ζωής και μας δίνουν ιδέες για φωτογραφίσεις και με τα δικά μας παιδιά! 

Πηγή