17/10/15

Το επίθετο πολύς που μπερδεύει τους μικρούς μαθητές (Ηλεκτρονική Εξάσκηση!)πηγη

Το επίθετο πολύς που μπερδεύει τους μικρούς μαθητές – Πότε γράφουμε «πολύ» και πότε «πολλή»;

Πολύ συχνά κάνουμε λάθος την ορθογραφία του επιθέτου πολύς. Όταν ακολουθεί αρσενικό ή ουδέτερο ουσιαστικό γράφουμε με ένα «λ» και «υ» (ύψιλον). Όταν ακολουθεί θηλυκό γράφουμε με δύο «λ» και, φυσικά, «η» (ήτα).


Στον πληθυντικό πολλά είναι τα πράγματα, πολλά είναι και τα «λ»!
Π.χ.

Ενικός
Α. Πολύς κόσμος ήρθε σήμερα! Δ. Βάλε μου πολύ καφέ στο φλιτζάνι.
Β. Πολλή ζάχαρη έβαλες στο γλυκό. Ε. Έπεσε πολλή βροχή.
Γ. Σήμερα έχει πολύ κρύο. ΣΤ. Δεν τρώω πολύ αλάτι στο φαγητό.

Πληθυντικός
Α. Στην τάξη έχει πολλούς μαθητές. Δ. Ήρθαν πολλοί άνθρωποι.
Β. Είναι εδώ πολλές γυναίκες. Ε. Τα μαλλιών πολλών γυναικών είναι ξανθά.
Γ. Πολλά ζώα ζουν στην Αφρική. ΣΤ. Η τάξη δεν έχει πολλά παιδιά.

tainia_dialego3

Ώρα για εμπέδωση!

Άσκηση

Στις παρακάτω προτάσεις το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ και το επίρρημα πολύ μπορεί να είναι λάθος γραμμένα. Βρες τα λάθη και διόρθωσέ τα.

Πατήστε εδώ

 

Πηγή