15/1/16

Τεχνικές μελέτης ανάλογα με τον τύπο του παιδιού.
Ανάλογα με τον τύπο παιδιού υπάρχουν και οι τεχνικές μελέτης και τι εννοούμε με αυτό :
πηγη
  1. Οπτικός τύπος παιδιού : Κατα τη διάρκεια της μελέτης βοηθάνε οι επικεφαλίδες, οι υπογραμμίσεις και τα γενικά στοιχεία που βασίζονται σε εικόνες. Όταν θέλουμε να εξηγήσουμε και να δώσουμε καλύτερα τη γνώση, προτιμότερο είναι να γράφουμε στο χαρτί παρά να το λέμε προφορικά. Οπτικοποίηση του μαθήματος π.χ. Ρωτάμε πόσο κάνει 3+4, τότε μπορούμε να βάλουμε μια ομάδα με 3 + 4  μαρκαδόρους.  
  2. πηγη
  3. Ακουστικός τύπος παιδιού: Η λέξη κλειδή είναι η μαγνητοφώνηση ή η προφορική ανάγνωση κειμένων, επανάληψη προφορικά τις νέες γνώσεις ξανά και ξανά. Η απομνημόνευση γίνεται καλύτερα αν διαβάσουμε εμείς αντί για το ίδιο το παιδί. Ο ακουστικός τύπος παιδιού θέλει συνεχείς επαναλήψεις, ακόμα και όταν παίζει.
  4. πηγη
  5. Κιναισθητικός τύπος παιδιού: Λειτουργεί καλά με την κίνηση και την αφή, φτιάχνει σχεδιαγράμματα, καταγράφει σημαντικά σημεία της ύλης και επισημαίνει με μαρκαδόρο, ζωγραφίζει με έντονα χρώματα, συνοδεύει τα πάντα με έντονες κινήσεις και εκφράσεις. Καταλαβαίνουν καλύτερα όταν τα γράφουν.
Βιβλιογραφία
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Καούκη Μανίνα
Ειδική Παιδαγωγός/Συγγραφέας
MA Special Education