11/6/16

Ελληνικά Εκπαιδευτικά Παιχνίδια μέσα από τον Υπολογιστή για Α' Β' και Γ' Δημοτικούπηγη

Ελληνικά Εκπαιδευτικά Παιχνίδια μέσα από τον Υπολογιστή

Μέσα από τα προγράμματα αυτά τα παιδιά με διασκεδαστικό τρόπο παίζουν μαθαίνοντας...!
Για Α' Β' και Γ' Δημοτικού

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να ξεκινήσετε...

http://www.jele.gr/?q=activity_selection