21/1/17

Ασκήσεις οπτικοκινητικού συντονισμού μέσα από φύλλα εργασίας (Λαβύρινθος)
Πολύ καλές ασκήσεις για το συντονισμό ματιού- χεριού και για την εξάσκηση της παρατήρησης του παιδιού είναι οι ασκήσεις που έχουν "λαβύρινθο". 
Το παιδί μέσα από το εκπαιδευτικό παιχνίδι συντονίζεται και προσπαθεί να βρει τη λύση. 
Το εύρος των ικανοτήτων που επηρεάζει αυτή η δεξιότητα είναι τεράστιο! 
Τα ελλείμματα στον οπτικο-κινητικό συντονισμό  παρατηρούνται στο μηχανισμό που καθιστά ικανή τη συνεργασία των οπτικών και των κινητικών συστημάτων, δηλαδή στην επικοινωνία μεταξύ τους.

Φύλλα Εργασίας 

Free Mazes - Printable activities

Αποτέλεσμα εικόνας για printables mazes
Αποτέλεσμα εικόνας για printables mazes

Αποτέλεσμα εικόνας για printables mazes
Αποτέλεσμα εικόνας για printables mazes
Αποτέλεσμα εικόνας για printables mazes
Αποτέλεσμα εικόνας για printables mazes

Αποτέλεσμα εικόνας για printables mazes
Αποτέλεσμα εικόνας για printables mazes