2/7/19

Βασική γραμματική της ελληνικής (Εξαιρετικό υλικό 224 σελίδες)grammatiki gymnasio
πηγη

Πρόκειται για ένα συνοπτικό βιβλίο αναφοράς που περιλαμβάνει πληροφορίες για τη φωνολογία, το σύστημα γραφής, τη μορφολογία, τη σύνταξη, τη σημασιολογία και την πραγματολογία της ελληνικής. Η επισκόπηση των μορφών και των σχηματισμών συνοδεύεται από μια περιγραφή της γραμματικής ή/και της επικοινωνιακής τους λειτουργίας, από πολλά παραδείγματα και πλούσια εικονογράφηση.

Η Βασική γραμματική της ελληνικής έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Σχετική εικόνα
πηγη


Εξώφυλλο
Γραμματική της Ελληνικής

Πηγη