8/7/19

Δυσλεξία: Μύθοι & Πραγματικότητα

Αποτέλεσμα εικόνας για δυσλεξια
πηγη

Δυσλεξία: Μύθοι & Πραγματικότητα 

Δυσλεξία δεν είναι μόνο οι δυσκολίες που όλοι γνωρίζουμε σχετικά με την ανάγνωση και την ορθογραφία. Είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία νευροβιολογικής και νευροαναπτυξιακής φύσης με κληρονομική προδιάθεση που επηρεάζει τις γνωστικές διεργασίες του εγκεφάλου που αφορούν την κατάκτηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας.

Μύθοι:
  • Η Δυσλεξία επηρεάζει τον προφορικό λόγο των παιδιών
  • Τα περισσότερα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή μειωμένη σχολική επίδοση έχουν Δυσλεξία
  • Όσα παιδιά μπερδεύουν το "3" με το "Ε" και "Δ" με το "Θ" έχουν Δυσλεξία
  • Τα παιδιά με Δυσλεξία βλέπουν τα γράμματα και τα σχήματα ανάποδα
  • Η αριστεροχειρία προκαλεί Δυσλεξία
  • Τα δυσλεκτικά παιδιά όσο μεγαλώνουν μπορούν να θεραπεύσουν τη Δυσλεξία τους
  • Η Δυσλεξία οφείλεται σε ψυχολογικά αίτια
  • Η Δυσλεξία μπορεί να διαγνωσθεί κάνοντας εγκεφαλογράφημα ή κάποια άλλη ιατρική εξέταση
  • Κάθε παιδί που στην αρχή της φοίτησης του έχει δυσκολίες στην ανάγνωση και στη γραφή είναι δυσλεκτικό
Σχετική εικόνα
πηγη

Πόσο συχνή είναι;
Υπολογίζεται ότι περίπου το 1-3% του συνολικού πληθυσμού εμφανίζει Δυσλεξία, ενώ το ποσοστό των παιδιών με άλλες μαθησιακές δυσκολίες αγγίζει το 20-25%

Ποια είναι τα συμπτώματα;
Δυσκολία στην: ανάγνωση, γραφή , ορθρογραφία
Διαταραχή προσανατολισμού
Προβλήματα οφθαλμοκίνησης
Δευτεροπαθή ψυχολογικά προβλήματα
Δυσκολίες στα μαθηματικά, ειδικά στην αφομοίωση συμβόλων και μορφών όπως οι πίνακες πολλαπλασιασμού
Διάσπαση προσοχής
Προβλήματα στη βραχυπρόθεσμη μνήμη και οργάνωση
Δυσχέρεια αντίληψης της Αλληλουχίας

Αίτια της Δυσλεξίας
Η έλλειψη φωνολογικής αντίληψης όπως και η δυσκολία φωνολογικής επεξεργασίας θεωρούνται από πολλούς επιστήμονες ως ο πρωταρχικός παράγοντας της Δυσλεξίας. Αυτό συχνά αναφέρεται ως κεντρικό έλλειμμα. Παρόλα αυτά πολλοί ερευνητές έχουν μιλήσει για επιμέρους ελλείμματα όπως είναι τα προβλήματα που αφορούν την ταχεία ανάκληση και την έλλειψη ικανότητας επεξεργασίας της οπτικής πληροφορίας όπως η ορθογραφία. Τα ελλείμματα αυτά ενδέχεται να παρουσιάζονται μεμονωμένα όπως συμβαίνει στην περίπτωση της υπόθεσης του απλού ελλείμματος ή μαζί όπως συμβαίνει στην περίπτωση της υπόθεσης πολλαπλών ελλειμμάτων. Καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, πολλοί θα συμφωνούσαν πως η Δυσλεξία είναι ένα αναπτυξιακό σύνδρομο με νευρολογική και γενετική βάση.

Δυνατά και Αδύναμα σημεία ατόμων με Δυσλεξία
Αν και υπάρχει μια εμφανής ανησυχία για το γεγονός ότι η Δυσλεξία εκδηλώνεται αρνητικά σαν μαθησιακή δυσκολία ωστόσο, η έρευνα έχει επισημάνει και θετικά στοιχεία που απορρέουν από αυτή. Πολλά από τα άτομα με Δυσλεξία παρουσιάζουν ιδιαίτερες ικανότητες στην αρχιτεκτονική, στην μηχανολογία καθώς και σε άλλες δημιουργικές τέχνες. Καλές επιδόσεις παρουσιάζουν επίσης στην ηθοποιία αλλά και στα ανθρωπιστικά επαγγέλματα.Αν στα άτομα αυτά δοθεί η κατάλληλη βοήθεια τότε είναι δυνατόν να έχουν μεγάλες επιτυχίες και να κατακτήσουν πτυχία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Πολλοί εξάλλου από αυτούς το έχουν ήδη κάνει.

Δυσλεξία στους Ενήλικες:
Αποφυγή γραφής και απόκρυψη δυσκολιών ανάγνωσης
Δυσκολία στον συλλαβισμό
Δυσκολία στην οργάνωση και τον προγραμματισμό
Αυξημένες ικανότητες στον προφορικό λόγο και την επικοινωνία

Πηγη