18/9/12

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ-ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας είναι μία διαταραχή που χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στη συγκέντρωση για την εκτέλεση ενός έργου και την έντονη σωματική κινητικότητα. Η διαταραχή είναι εγγενούς φύσης, δηλαδή είναι μία συνθήκη που το άτομο φέρει από τη γέννησή του και που έχει για το υπόλοιπο της ζωής του. Με την πάροδο του χρόνου τα συμπτώματα της διαταραχής αλλάζουν και η έντασή τους τείνει να μετριάζεται.

Διεθνώς αναφέρονται τρεις τύποι της διαταραχής:
  • ΔΕΠ-Υ Συνδυασμένος τύπος,  όπου τα συμπτώματα της διάσπασης και της υπερκινητικότητας συνυπάρχουν στον ίδιο βαθμό.
  • ΔΕΠ-Υ Με προεξάρχοντα τον απρόσεκτό τύπο, όπου τα συμπτώματα της ελλειμματικής προσοχής υπερισχύουν εκείνα της υπερκινητικότητας.
  • ΔΕΠ-Υ Με προεξάρχοντα τον υπερκινητικό τύπο, όπου τα συμπτώματα της υπερκινητικότητας υπερισχύον των συμπτωμάτων της ελλειμματικής προσοχής.
     
Τα βασικά συμπτώματα είναι τα εξής:
- Απόσπαση-Διάσπαση Προσοχής
- Παρορμητική συμπεριφορά
- Ψυχική και σωματική εγρήγορση

Κατά τον Δρ. Χάλογουελ η συμπτωματολογία που εμφανίζει το παιδί είναι:
Α. Ελλειμματική προσοχή
Συχνά:
- Δεν μπορεί να εστιάσει την προσοχή του σε λεπτομέρειες, κάνει λάθη από απροσεξία στιε εργασίες του σχολείου
- Δεν μπορεί να οργανώσει τις εργασίες του
- Αδιαφορεί για τις οδηγίες που του δίνονται όσον αφορά τις σχολικές εργασίες, καθημερινές εργασίες και γενικά καθήκοντα που έχει αναλάβει (χωρίς όλα αυτά να οφείλονται σε αντιδραστική συμπεριφορά ή αδυναμία κατανόησης των οδηγιών)
- Δίνει την εντύπωση ότι δεν ακούει, όταν κάποιος του απευθύνει τον λόγο
- Δεν κρατά εύκολα την προσοχή του όταν ασχολείται με κάτι ή όταν παίζει
- Ξεχνάει στις καθημερινές του δραστηριότητες
- Χάνει αντικείμενα που του είναι απαραίτητα για εργασίες-δραστηριότητες
- Αποσπάται εύκολα η προσοχή του εξαιτίας εξωτερικών ερεθισμάτων
- Δεν δείχνει προθυμία να ασχοληθεί με εργασίες που απαιτούν έντονη διανοητική δραστηριότητα

Β. Υπερκινητικότητα
Συχνά:
- Τρέχει και κινείται υπερβολικά σε χώρους όπου τέτοιου είδους συμπεριφορά κρίνεται ακατάλληλη (οι έφηβοι-ενήλικες περιορίζονται σε ψυχική εγρήγορση)
- Σηκώνεται από τη θέση ή το θρανίο του σε χώρους όπου δεν πρέπει να μετακινηθεί
- Παίζει νευρικά με τα χέρια του, στριφογυρίζει αμήχανα στη θέση του, κουνάει τα πόδια του
- Μιλάει υπερβολικά
- Δυσκολεύεται να πάρει μέρος σε δραστηριότητες ή να παίξει με ηρεμία
- Δεν θέλει να μένει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα μέρος

Γ. Παρορμητικότητα
Συχνά:
- Διακόπτει ή θέλει να επιβάλλει την παρουσία του π.χ. σε ομαδικά παιχνίδια
- Έχει δυσκολία να περιμένει τη σειρά του
- "Πετάγεται" δίνοντας απαντήσεις προτού ολοκληρωθεί η ερώτηση
 Πηγή:  http://www.dikepsy.gr/index.php/services?type=1&cid=10