15/5/13

Μαθαίνω την προπαίδεια τραγουδώντας...Ένας ευχάριστος τρόπος διδασκαλίας της προπαίδειας, ειδικά στις μικρές τάξεις!


Η προπαίδεια του 2


Η προπαίδεια του 3

Η προπαίδεια του 4

Η προπαίδεια του 5

Η προπαίδεια του 6

Η προπαίδεια του 7

Η προπαίδεια του 8

Η προπαίδεια του 9


Η προπαίδεια του 10