20/5/13

Ενεστώτας - Παρατατικός - Αόριστος


Επειδή πολλοί μας ζητήσατε κάποιο άρθρο για την διδασκαλία των χρόνων, ξεκινάμε μια ενότητα.

Ενεστώτας - Παρατατικός - Αόριστος

Μπορείτε να εκτυπώσετε έγχρωμες καρτέλες και να διδάξετε πιο εύκολα τους μαθητές σας.