13/5/14

60 δευτερόλεπτα ! !


Πόσα πράγματα μπορούμε να μάθουμε από ένα βίντεο;
Πώς θα ήταν η ζωή μας για 1 λεπτό;
Ένα βίντεο που πραγματικά θα μας διδάξει πολλά !
Μετά από την παρακολούθησή του ίσως να σκεφτούμε περισσότερο για το νόημα της ζωής!
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.goalvanise.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F10%2FOne_Minute_Fly.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.goalvanise.com%2Fblog%2Fthe-one-minute-fly%2F&h=219&w=389&tbnid=aTCz1M7WezduBM%3A&zoom=1&docid=rd3OdIXxm3p8IM&ei=3RlyU5uOI6_64QT2woDQDA&tbm=isch&ved=0CFQQMygAMAA&iact=rc&uact=3&dur=2122&page=1&start=0&ndsp=15http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fp1.s.hjfile.cn%2Fthread%2F201209%2F20120919110641894_432_o.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fbulo.hujiang.com%2Fmenu%2F11717%2Fitem%2F657445%2F&h=270&w=415&tbnid=B2uUBKwF1Ibq7M%3A&zoom=1&docid=arm60JEurFzsGM&ei=3RlyU5uOI6_64QT2woDQDA&tbm=isch&ved=0CGQQMygQMBA&iact=rc&uact=3&dur=1679&page=2&start=15&ndsp=20http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg542.ph.126.net%2FdO9WZbGWNoBhBJrymiXquw%253D%253D%2F1329969264959066500.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fsmallesmalle.blog.163.com%2Fblog%2Fstatic%2F137656954201129112842882%2F&h=221&w=413&tbnid=9b2xdeC-LWiIHM%3A&zoom=1&docid=o9-laJ0gvrckIM&ei=3RlyU5uOI6_64QT2woDQDA&tbm=isch&ved=0CGAQMygMMAw&iact=rc&uact=3&dur=946&page=1&start=0&ndsp=15
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fthumbs.koreus.com%2F201003%2Fone-minute-fly.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.koreus.com%2Fmodules%2Fnews%2Farticle8094.html&h=130&w=150&tbnid=MB7YijyPfb-opM%3A&zoom=1&docid=KcHzImefbcjRtM&ei=_xpyU7GJAcnR7AaQ5IHoBg&tbm=isch&ved=0CFoQMygGMAY&iact=rc&uact=3&dur=539&page=1&start=0&ndsp=15


Πραγματικά αξίζει!