2/5/14

Ένα πολύτιμο μάθημα από τη μαμά

http://www.google.gr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstatic-secure.guim.co.uk%2Fsys-images%2FGuardian%2FPix%2Fpictures%2F2012%2F7%2F11%2F1341992163525%2FChinese-mother-and-child-009.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2F2012%2Fjul%2F11%2Fchinese-payout-woman-forced-abortion&h=372&w=620&tbnid=zRo_UhjpbO2HTM%3A&zoom=1&docid=OQR-OTKmS0I_2M&ei=J5pjU4LwK8jW4ATd1oGoBw&tbm=isch&ved=0CH0QMygjMCM&iact=rc&uact=3&dur=3312&page=2&start=17&ndsp=24  Ένα βίντεο με πολύ χιουμορ !

Σε μετάφραση....

Ένα πολύτιμο μάθημα από τη μαμά