29/9/16

Εκπαιδευτικό Λογισμικό σχεδιασμένο για χρήση στη τάξη, ή/και από μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ΔΕΠΥΑποτέλεσμα εικόνας για δεπυ σχολειο
πηγη
Τι κοινό έχουν τα εκπαιδευτικά διαδραστικά λογισμικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία του συνόλου των  μαθητών στη σχολική τάξη με χρήση διαδραστικού πίνακα ή προβολικού μηχανήματος, όσο και από μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή/και διάσπαση προσοχής και συγκέντρωσης (ΔΕΠΥ);
 • Απλό, φιλικό και λειτουργικό interface (σύστημα επικοινωνίας χρήστη – υπολογιστή).
 • Καλά οργανωμένο και λειτουργικό υλικό, με ελαχιστοποίηση των κειμένων και  επάρκεια επιλογών και εικονιδίων.
 • Ολοκληρωμένο περιβάλλον μάθησης με εναλλακτικές τεχνικές μετάδοσης της γνώσης έτσι, ώστε να μην γίνεται στείρα μετάδοση γνώσης και να διατηρείται αμείωτο το ενδιαφέρον του μαθητή.
 • Σχεδιασμό οθονών με αισθητικά γραφικά, κατάλληλα και προσαρμοσμένα στην ηλικία των μαθητών, έχοντας λειτουργικό ρόλο χωρίς να αποσπούν τη προσοχή του μαθητή.
 • Πολυμεσικά χαρακτηριστικά (γραφικά, εικόνα, κίνηση, ήχο, ανθρώπινη φωνή) για τη δημιουργία πλούσιου πολυαισθητηριακού περιβάλλοντος μάθησης με σκοπό τον εμπλουτισμό της μαθησιακής διαδικασίας.
 • Άμεση ανάδραση και επιβράβευση σε κάθε απάντηση/ενέργεια του μαθητή.

Οι εκπαιδευτικές διαδραστικές εφαρμογές εξελίσσονται συνεχώς, δίνοντας  τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να εμπλέξει ενεργά και εποικοδομητικά τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Με τη χρήση καλά σχεδιασμένων εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τους μαθητές του να εμπεδώσουν έννοιες που διδάσκονται στο καθημερινό μάθημα, είτε στα πλαίσια εξατομικευμένης παρεμβατικής διδασκαλίας ή της καθημερινής μελέτης του μαθητή, είτε ομαδικής με τη χρήση Διαδραστικού Πίνακα ή προβολής της οθόνης του υπολογιστή.
Η σειρά εκπαιδευτικού λογισμικού «Πάω Δημοτικό» σε έκδοση για Διαδραστικό Πίνακα (Interactive Whiteboard) αποτελείται από 6 εφαρμογές, μία για κάθε τάξη του Δημοτικού σχολείου και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που σχεδιάζουν τη διδασκαλία του καθημερινού μαθήματος στη τάξη με υπολογιστή η οθόνη του οποίου θα προβάλλεται σε Διαδραστικό Πίνακα είτε σε άλλο μέσο (π.χ. τοίχο, οθόνη προβολής). Επίσης απευθύνεται και σε εκπαιδευτικούς των τμημάτων ένταξης με σκοπό την υποστήριξη της διδασκαλίας μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ή ΔΕΠΥ.

Αποσκοπεί στο να υποστηρίξει:
 1. Τη διδακτική διαδικασία και τη διδασκαλία του καθημερινού μαθήματος μιας διδακτικής ενότητας στην τάξη, μέσα από ένα περιβάλλον συνεργατικής μάθησης υποβοηθούμενο από υπολογιστή. Μέσα από τη μελέτη παραδειγμάτων και την επίλυση ασκήσεων, ο εκπαιδευτικός βοηθάει τους μαθητές να εμπεδώσουν τη διδακτέα ύλη όλων των μαθημάτων του σχολείου.[1]
 2. Τη διδασκαλία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και Διάσπαση Προσοχής και Συγκέντρωσης (ΔΕΠΥ)[2], καθώς οι μαθητές υποβοηθούνται να εστιάσουν τη προσοχή τους στις διδασκόμενες έννοιες, βελτιώνοντας τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις.
Τα κοινά χαρακτηριστικά βάσει των οποίων σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν οι έξι εφαρμογές του Εκπαιδευτικού Λογισμικού είναι τα εξής:
 • καλύπτουν τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών της κάθε τάξης για την οποία σχεδιάστηκαν,
 • καλύπτουν τη διδακτέα ύλη της κάθε τάξης του δημοτικού σχολείου σύμφωνα με τα νέα βιβλία και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας,
 • λειτουργούν για τον εκπαιδευτικό ως εργαλείο διδασκαλίας των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων,
 • αξιοποιούνται από το μαθητή ως εργαλείο κατανόησης και εμπέδωσης διαφόρων εννοιών κατά την καθημερινή μελέτη.
Επιπλέον, σαν βασικά χαρακτηριστικά και των 6 εφαρμογών του εκπαιδευτικού πακέτου μπορούμε να αναφέρουμε:
 • Κεντρικό menu ανά τάξη, ενότητα και κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου,
 • Παρουσίαση της διδακτικής ύλης των νέων σχολικών βιβλίων,
 • Αναλυτική παρουσίαση της θεωρίας με παράθεση παραδειγμάτων,
 • Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει τον κανόνα με διαδραστικό τρόπο,
 • Πολλών διαφορετικών τύπων ασκήσεις, ανά κεφάλαιο και ενότητα του σχολικού βιβλίου για υποστήριξη της θεωρίας, δίνοντας τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη διδακτική διαδικασία όλοι ή ένα μεγάλο μέρος των μαθητών της τάξης, και να υποστηρίζονται οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες,
 • Δυνατότητα επιβράβευσης του μαθητή για κάθε σωστή απάντηση ή παρακίνηση για  εκ νέου προσπάθεια σε περίπτωση λάθους.
Τα μαθήματα που καλύπτονται ανά τάξη παρουσιάζονται  στον παρακάτω πίνακα:
Α΄Δημοτικού
Β΄Δημοτικού
Γ΄Δημοτικού
Δ΄Δημοτικού
Ε΄Δημοτικού
ΣΤ΄Δημοτικού
Γλώσσα
Γλώσσα
Γλώσσα
Γλώσσα
Γλώσσα
Γλώσσα
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά

Μελέτη Περιβάλλοντος
Μελέτη Περιβάλλοντος
Μελέτη Περιβάλλοντος
Φυσική
Φυσική


Ιστορία
Ιστορία
Ιστορία
Ιστορία


Θρησκευτικά
Θρησκευτικά
Θρησκευτικά
Θρησκευτικά
Γεωγραφία
Γεωγραφία
Η σειρά εκπαιδευτικού λογισμικού «ΠΑΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ», χρησιμοποιεί και αξιοποιεί όλα τα χαρακτηριστικά αλλά και τα ποικίλα πλεονεκτήματα των πολυμεσικών εφαρμογών με βασικό γνώμονα τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού εργαλείου για την επίτευξη των διδακτικών και μαθησιακών στόχων του κάθε γνωστικού αντικειμένου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της διδακτικής διαδικασίας στο καθημερινό μάθημα και την υλοποίηση των μαθησιακών στόχων του κάθε γνωστικού αντικειμένου του σχολικού βιβλίου, απαλλάσσοντας τον εκπαιδευτικό από τη διαδικασία δημιουργίας νέου υλικού.
Μαρία Καραβελάκη
Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Συστημάτων