8/9/16

Η γωνιά της Ανάγνωσης..ιδέες!Η γωνιά της Ανάγνωσης..ιδέες!

sea themed reading nook:
πηγη
Αποτέλεσμα εικόνας
πηγη


Using bath mats to establish personal space during read to self:
πηγη


Compassionate Comfort: The Reading Nook Improves:
πηγη

Reading corner in play school:
πηγη

The Yellow Reading Submarine classroom display photo - Photo gallery - SparkleBox:
πηγη

Reading Hut -- how cute is this?!:
πηγη


Reading corner:
πηγη
Αποτέλεσμα εικόνας
πηγη

Αποτέλεσμα εικόνας
πηγη

reading nook between two filing cabinets: this is so cool!!:
πηγη