10/2/17

Η επίδοση των παιδιών με ΔΕΠ-Υ σε τεστ αξιολόγησης της νοημοσύνης (WISC)Αποτέλεσμα εικόνας για WISC III
πηγη

Η επίδοση των παιδιών με ΔΕΠ-Υ σε τεστ αξιολόγησης της νοημοσύνης (WISC-III)