2/11/14

Ανάπτυξη και διαταραχές της επικοινωνίας και του Λόγου στον Αυτισμό.http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.kids-fun-learning-solutions.com%2Fimages%2Fkid-talk.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.kids-fun-learning-solutions.com%2Fcommunication-skills.html&h=338&w=505&tbnid=UrIN4iU5aRoScM%3A&zoom=1&docid=Oz5gMjwP7-SJ5M&ei=Um1WVM_9F4LEPN6LgeAB&tbm=isch&ved=0CFkQMygxMDE&iact=rc&uact=3&dur=854&page=3&start=36&ndsp=22
Ένα πολύ σημαντικό κείμενο που πρέπει να διαβάσουμε.
Η επικοινωνία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην εξέλιξη του ανθρώπου.