14/11/14

Δυσλεξία και Προσχολική Ηλικία
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fplannersweb.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F11%2Fquiet-small-boy-shhh.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fplannersweb.com%2F2013%2F11%2Famerican-public-health-association-takes-stand-noise-pollution%2F&h=597&w=667&tbnid=cm2TBHWAnNYJPM%3A&zoom=1&docid=I9nhVD6LVrOrtM&ei=rA1mVJ-JFMvaOLaygLgK&tbm=isch&ved=0CBoQMygSMBI4ZA&iact=rc&uact=3&dur=549&page=5&start=106&ndsp=28
Πολλά παιδιά έχουν δυσλεξία και δυστυχώς οι γονείς δεν το αντιλαμβάνονται εγκαίρως, με αποτέλεσμα οι μικροί μαθητές να αντιμετωπίζουν πρόβλημα στα μαθήματα του σχολείου.