4/11/14

Δυσλεξία...Πλούσιο υλικό! Πρακτικές οδηγίες!
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fxenesglosses.eu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F10%2Fdysorthografia.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fxenesglosses.eu%2F2012%2F10%2Fdysorthrografia%2F&h=354&w=194&tbnid=CkME6-W6d1udSM%3A&zoom=1&docid=8fCIUUkNy7n6FM&ei=XcpYVN3SBYnbataCgYAH&tbm=isch&ved=0CGMQMyg7MDs&iact=rc&uact=3&dur=892&page=4&start=56&ndsp=21
Ένα καταπληκτικο έντυπο!
http://mariaskokou.gr/tag/%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1/
 Αν και στις μέρες μας γνωρίζουμε πολύ περισσότερα για τη δυσλεξία απ’ ότι στο παρελθόν, εντούτοις, η σύγχυση που επικρατεί στην καθημερινή χρήση όρων, όπως η δυσλεξία και οι μαθησιακές δυσκολίες, είναι ακόμη υπαρκτή.