15/7/16

Κατάλογος Ελέγχου Βασικών Δεξιοτήτων για τη Γλώσσα (15 σελίδες!)
πηγη

Πάρα πολύ χρήσιμος οδηγός βασικών δεξιοτήτων, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό για την παρατήρηση συγκεκριμένου παιδιού έτσι ώστε να καθορίσει το κατάλληλο πλαίσιο παρέμβασης και τροποποίησης διδασκαλίας. ...


Πηγη