22/7/16

Μαθηματικά για ενισχυτική διδασκαλία, τάξεις υποδοχής & για πρακτικές διαφοροποιημένης παιδαγωγικής! (4 βιβλία!)
Μαθηματικά για ενισχυτική διδασκαλία, τάξεις υποδοχής & για πρακτικές διαφοροποιημένης παιδαγωγικής! 
(4 βιβλία!)


Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο πλαίσιο του προγράμματος: «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο» δημιούργησε χρήσιμο υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Σχολείου.

Πατήστε πάνω στο βιβλίο για να το δείτε και να το κατεβάσετε...


https://specialeducationews.files.wordpress.com/2016/06/teachers-book-math.pdf
https://specialeducationews.files.wordpress.com/2016/06/math3.pdf

https://specialeducationews.files.wordpress.com/2016/06/math2.pdf

https://specialeducationews.files.wordpress.com/2016/06/math1.pdf


Πηγη