12/7/16

Οπτική Αντίληψη - Ασκήσειςπηγη

Οπτική Αντίληψη - Ασκήσεις

Η Οπτική Αντίληψη έχει άμεση σχέση με το σύνολο των δεξιοτήτων που χρησιμοποιούμε για να συλλέξουμε οπτικές πληροφορίες και κατ’ επέκταση να τις αναλύσουμε.

Τα παιδιά με οπτικο – αντιλητικές δυσκολίες, δεν προσλαμβάνουν σωστά τις οπτικές πληροφορίες. Συνήθως δεν ζωγραφίζουν καλά, δεν παίζουν με puzzle, τους δυσκολεύουν οι λαβύρινθοι και άλλα.


Η οπτικοαντιληπτική διαδικασία χωρίζεται σε 3 βασικές κατηγορίες.

οπτικοχωρικές δεξιότητες
δεξιότητες οπτικής ανάλυσης
οπτικοκινητικές δεξιότητες

Ενδεικτικά για οπτικοχωρικές δυσκολίες
Έλλειψη συντονισμού και ισορροπία (αδεξιότητα)
Δυσκολία στο να διαχωρίσει δεξί-αριστερό
Αντιστροφή γραμμάτων στη γραφή
Δεν έχει πέρασμα μέσης γραμμής όταν εκτελεί δραστηριότητες
Δεν χρησιμοποιεί υποστηρικτικά το μη κυρίαρχο χέρι όταν γράφει ή αντιγράφει
Γυρίζει το σώμα του όταν γράφει ή αντιγράφει.

Ενδεικτικές δυσκολίες στην οπτική διάκριση:
Δυσκολία στην εκμάθηση της αλφαβήτα
Δυσκολία στην αναγνώριση λέξεων
Κατά την ανάγνωση μπερδεύουν λέξεις που ξεκινούν με την ίδια συλλαβή
Υπερ γενικεύουν – μπερδεύουν μικρές διαφορές και ομοιότητες
Δεν αναγνωρίζουν την ίδια λέξη εάν επαναλαμβάνετε στην ίδια σελίδα
Δυσκολία να θυμούνται και να γράφουν γράμματα και αριθμούς
Διάσπαση προσοχής
Δυσκολία να κατανοήσουν εντολές
Υπο ή υπερ κινητικότητα.

ΑσκήσειςΚαούκη Μανίνα

Ειδική Παιδαγωγός/ Συγγραφέας
MA Special Education 
  

Βιβλιογραφία
American Academy of Ophthalmology (1997): «Visual Rehabilitation», LEO 
Gregory, R. (1990). How do we interpret images? In C. B. H. Barlow and M. Weston-Smith (Eds.), Images and Understanding. Cambridge: Cambridge University Press

 
  Πηγη