18/1/15

Άλλαξε τις λέξεις ...άλλαξε τον κόσμο! (Ένα διαφορετικό βίντεο)

Ένα βίντεο με πολλά μηνύματα.
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.jewsforjesus.org/images/resist-change-lg.jpg&imgrefurl=http://www.jewsforjesus.org/publications/blog/resistance-to-change&h=400&w=580&tbnid=GRTQ2DHahZt8jM:&zoom=1&docid=P6zM89FWkZeynM&ei=jXm7VMvwMonzPN-XgIgB&tbm=isch&ved=0CF8QMygiMCI
Ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει με το δικό του τρόπο!