6/1/15

Το Άλογο Θεραπευτικό μέσο για τον Αυτισμόhttp://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.adespotologio.gr%2Fsites%2Fadespotologio.gr%2Ffiles%2Fgetty_rm_photo_of_horse_therapy.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.adespotologio.gr%2Fnode%2F617&h=217&w=320&tbnid=aV7lfm9z4-UBtM%3A&zoom=1&docid=nirmrdjmLkuPKM&ei=btirVIDwNsS8Ud-Kg4gN&tbm=isch&ved=0CCcQMygIMAg&iact=rc&uact=3&dur=1500&page=1&start=0&ndsp=15

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ippok.gr%2Fimages%2Fstories%2Fclub%2Fclub-2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ippok.gr%2Fhorse-riding-club-kalamata%2Fprofile%2Four-club.html&h=366&w=443&tbnid=rMSMaZ0P7GZQxM%3A&zoom=1&docid=Ulkm2pYlb6CMBM&ei=ptmrVICnEIK1acWhgKAL&tbm=isch&ved=0CHAQMyhEMEQ&iact=rc&uact=3&dur=908&page=4&start=58&ndsp=22

Το Άλογο Θεραπευτικό μέσο για τον Αυτισμό 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.iator.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F03%2Fipasia-300x224.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.iator.gr%2F2011%2F03%2F20%2Ftherapeytiki-ippasia%2F&h=224&w=300&tbnid=7wzNGY1PyK9m9M%3A&zoom=1&docid=F94zSDfqQJNS7M&ei=btirVIDwNsS8Ud-Kg4gN&tbm=isch&ved=0CCEQMygCMAI&iact=rc&uact=3&dur=702&page=1&start=0&ndsp=15

Ένα 7 λεπτο βίντεο το οποίο μας εξηγεί τα πάντα πάνω στην θεραπευτική ιππασία,είναι σημαντικό να το παρακολουθήσετε καθώς θα μάθετε το πόσο εκπληκτική δουλειά γίνετε  μέσα από μια τέτοια δραστηριότητα.