31/1/15

Παιδικός αυτισμός και "Βιντεοθεραπεία"...Τι σχέση έχουν; Έρευνα.http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.europaikipisti.gr/files/Image/idiotes/asfaleia-zohs/asfaleies-zohs.jpg&imgrefurl=http://www.europaikipisti.gr/gr/asfaleies-zohs&h=305&w=630&tbnid=ugIUm-UsGkZQ8M:&zoom=1&docid=cr_uy2J7MwvMBM&ei=zaLMVIKgHIvZapvIgXg&tbm=isch&ved=0CEIQMygOMA4

Παιδικός αυτισμός: Πώς η χρήση βίντεο μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψηΜια θεραπεία για τον παιδικό αυτισμό, η οποία περιλαμβάνει την βιντεοσκόπηση της αλληλεπίδρασης των γονιών με τα μικρά παιδιά και στη συνέχεια την παρακολούθηση και ανάλυση από πλευράς γονέων αυτού του βίντεο και την καταγραφή τυχόν λανθασμένης προσέγγισης στο παιδί, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη μείωση της πιθανότητας εκδήλωσης αυτισμού, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση The Lancet Psychiatry.
Στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 54 οικογένειες με μικρά παιδιά που είχαν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αυτισμού, επειδή κάποιο άλλο παιδί στην οικογένεια είχε ήδη διαγνωστεί με αυτισμό.
Σε μερικές από τις οικογένειες είχε ανατεθεί να ακολουθούν ένα πρόγραμμα θεραπείας, στο οποίο ο θεραπευτής χρησιμοποιούσε βίντεο για να βοηθήσει τους γονείς να κατανοήσουν τον ιδιαίτερο τρόπο επικοινωνίας του παιδιού τους. Τα παιδιά ήταν ηλικία από 7 έως 10 μηνών.
Στόχος της μεθόδου αυτής θεραπείας ήταν να βελτιώσουν οι γονείς την προσοχή, την επικοινωνία και την ανάπτυξη γλωσσικών ικανοτήτων των παιδιών τους και το συναισθηματικό "δέσιμο" μαζί τους.
Σε μερικές άλλες από τις 54 οικογένειες, δεν είχε ανατεθεί κανένα εξειδικευμένο πρόγραμμα θεραπείας για την πρόληψη του αυτισμού των παιδιών τους.
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.exasfalizo.com/wp-content/uploads/2013/08/happy-family.jpg&imgrefurl=http://www.exasfalizo.com/%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25B3%25CE%25AD%25CE%25BD%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25B1&h=250&w=377&tbnid=9BJ4uJE4G5UHBM:&zoom=1&docid=bl3vYwOe7pBtMM&ei=zaLMVIKgHIvZapvIgXg&tbm=isch&ved=0CDYQMygCMAI

Μετά από πέντε μήνες, τα βρέφη στις οικογένειες της πρώτης ομάδας έδειξαν σημαντική βελτίωση στην προσοχή, την συμμετοχή και την κοινωνική τους συμπεριφορά.


Ο επικεφαλής της έρευνας, καθηγητής Jonathan Green, υποστηρίζει ότι η εφαρμογή της "βιντεοθεραπείας" των ίδιων των γονέων κατά τον πρώτο χρόνο ζωής τους παιδιού τους, άλλαξε σημαντικά την εκδήλωση πρώιμων συμπτωμάτων αυτισμού στα παιδιά.
Επισημαίνει, ωστόσο, πως όσο και αν είναι επιθυμητό μία απλή μέθοδος χρήσης βίντεο για την καλύτερη "εκπαίδευση" των γονέων να αποτελούσε σίγουρη μέθοδο πρόληψης ή μείωσης της πιθανότητας εκδήλωσης συμπτωμάτων αυτισμού στα παιδιά, απαιτούνται περισσότερες και σε μεγαλύτερο βάθος έρευνες για να επαληθευτεί το "πόρισμα" αυτής της έρευνας.

Πηγή