21/1/15

Πρότυπες ασκήσεις για την ενίσχυση του γραπτού λόγουhttp://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.blog.montessoriforeveryone.com/blog/uploaded_images/bigstockphoto_School_Time_1673473-738574.jpg&imgrefurl=http://www.blog.montessoriforeveryone.com/is-the-montessori-classroom-the-right-place-for-a-gifted-child.html&h=800&w=1200&tbnid=S9KLMaQjh0jiiM:&zoom=1&docid=n8U9udCzaKgbZM&ei=25u_VJaIDtDnao-NgogL&tbm=isch&ved=0CEQQMygcMBw


Υλικό για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες - δυσλεξία κα.

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.letsfamily.gr/system/assets/000/000/603/original_girl_drawing_thinking_imagination.jpg%253F1340193393&imgrefurl=http://www.letsfamily.gr/el/articles/poio-einai-to-mathisiako-profil-toy-paidioy-kante-to-test&h=1067&w=1600&tbnid=btHuj7lEDzc3LM:&zoom=1&docid=0PZWFNm6_5ChyM&ei=eJ2_VNnMEIT9UI6bgNgI&tbm=isch&ved=0CJYBEDMoVTBV