13/5/16

Πρακτικός οδηγός για τους συμμαθητές των παιδιών με Αυτισμόπηγη

Το διαφορετικό παιδί – Ένας πρακτικός οδηγός για τους συμμαθητές των παιδιών με Αυτισμό – Στέργιος Νότας, Κλινικός Ψυχολόγος D.P.MGR – Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΘΜΑ