18/5/16

Μαθαίνω τις καταλήξεις των ουσιαστικών. Διαδραστικά on line παιχνίδια



Μαθαίνω τις καταλήξεις των ουσιαστικών μέσα από τον υπολογιστή.

Διαδραστικά on line παιχνίδια
πηγη

 

Οι καταλήξεις των ουσιαστικών

Βρες την σωστή κατάληξη