31/1/22

Οπτικό πρόγραμμα! Εναλλακτικός τρόπος διαβάσματος στο σπίτι. Ιδέες

 Οπτικό πρόγραμμα! 

Εναλλακτικός τρόπος διαβάσματος στο σπίτι. Ιδέες

πηγη

 Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε

Περιέχει μια εικόνα του: ΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
πηγη

πηγη

πηγη


πηγη

Μπορείτε να κόψετε τις κάρτες και να τις χρησιμοποιήσετε σε ένα δικό σας ρολόι.