Έως το τέλος της πρώτης τάξης τα περισσότερα παιδιά έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες στον τομέα της γραφής, της ανάγνωσης και της επικοινωνίας και από αυτά αναμένονται τα παρακάτω:

Ακουστική ικανότητα

 • Να επιδεικνύουν κατανόηση του προφορικού λόγου μέσω της ανάκτησης πληροφοριών και ανταπόκρισης στις οδηγίες.
 •  Να ακολουθούν 2-3 οδηγίες στη σειρά. 

Δεξιότητες λόγου

 • Να απαντούν σε πιο περίπλοκες ερωτήσεις που επιδέχονται 'ναι/όχι'
 • Να παράγουν όλους τους Ελληνικούς ήχους με κατανοητή ομιλία.
 • Να λένε και να επαναλαμβάνουν ιστορίες και γεγονότα με μια λογική σειρά.
 • Να εκφράζουν ιδέες με μια ποικιλία ολοκληρωμένων προτάσεων.
 • Να χρησιμοποιούν σωστά τα περισσότερα μέρη του λόγου (γραμματική).
 • Να θέτουν τις ερωτήσεις και να απαντούν στις ερωτήσεις 'Ποιος; Τι; Πού; Γιατί; Πότε;' σε μικρές οργανωμένες προτάσεις.
 • Να παραμένουν στο θέμα και να εξετάζουν διάφορες πτυχές του θέματος.
 • Να δίνουν οδηγίες.
 • Να ξεκινούν συζητήσεις.


Αναγνωστική ικανότητα