30/12/18

Αναγνωστική Ικανότητα : Δωρεάν παιδικά βιβλία για εκπαίδευση


Η ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ επίγνωση θεωρείται ως η πιο σημαντική δεξιότητα που πρέπει να διαθέτουν τα παιδιά για να μπορέσουν να κατακτήσουν την αναγνωστική δεξιότητα. Ο βαθμός συσχέτισης της φωνολογικής επίγνωσης με την αναγνωστική δεξιότητα έχει διαπιστωθεί σε πολλές ερευνητικές εργασίες. Συγκριτικές μελέτες ανάμεσα σε καλούς και φτωχούς αναγνώστες έδειξαν ότι η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στους δυο, ήταν το επίπεδο της φωνολογικής τους επίγνωσης. Η ελλιπής φωνολογική επίγνωση θεωρείται πλέον ως ένα από τα κύρια κριτήρια πρόβλεψης της μετέπειτα αναγνωστικής αποτυχίας που χαρακτηρίζει τα παιδιά με ειδική μαθησιακή δυσκολία/δυσλεξία.
Έχοντας λοιπόν υπόψη τα πιο πάνω, οι γονείς μπορούν να δημιουργήσουν ένα εγγράμματο περιβάλλον, όπου τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με τον γραπτό λόγο μέσα από ένα πλήθος διαφορετικών δραστηριοτήτων που θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τη λειτουργία του γραπτού λόγου.
Οι δραστηριότητες ανάπτυξης και ενίσχυσης της φωνολογικής επίγνωσης
ΠΟΛΥ σημαντικές αποδεικνύονται οι δραστηριότητες που βοηθούν το παιδί να αναπτύξει και να ενισχύσει τη φωνολογική του επίγνωση, ώστε να μπορέσει αργότερα να κατακτήσει με ευκολία την αναγνωστική δεξιότητα. Απλές δραστηριότητες που προσφέρουν ευχάριστες πρώιμες αναγνωστικές εμπειρίες χρήσιμες για την ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας μπορεί να είναι οι ακόλουθες:
• Ενθαρρύνουμε τη συχνή επαφή των παιδιών με διάφορα δείγματα γραπτού λόγου όπως παραμύθια, περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία.
• Προτρέπουμε τα παιδιά να εξερευνούν και να ξεφυλλίζουν βιβλία, παραμύθια ή και περιοδικά.
• Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν ζώα, αντικείμενα, πρόσωπα που θα συναντήσουν σε ένα βιβλίο/παραμύθι.
• Διαβάζουμε στα παιδιά ιστορίες δείχνοντας με το δάκτυλό μας την κάθε λέξη που προφέρουμε.
• Συζητούμε με τα παιδιά για τις εικόνες, τους ήρωες και το περιεχόμενο της ιστορίας.
• Ζητούμε από τα παιδιά να περιγράψουν τις εικόνες του βιβλίου/παραμυθιού,
• Δίνουμε όνομα στα ζώα μιας ιστορίας ή μιας εικόνας χρησιμοποιώντας λέξεις που ομοιοκαταληκτούν και προτρέπουμε τα παιδιά να φτιάξουν δικές τους. Για παράδειγμα η Νίτσα η χελωνίτσα, ο Σταυράκης ο σαυράκης, η Τούλα η κοτούλα κτλ.
• Χτυπάμε παλαμάκια, δάκτυλα, κτλ. για να συλλαβίσουμε το όνομα ενός ήρωα από το παραμύθι (πα/πα/γα/λος).
• Μιλάμε όπως ένα ρομπότ και καλούμε τα παιδιά να μαντέψουν το όνομα του ήρωα της ιστορίας (Ο/λ/ ι/β/ ε/ρ). Μετά καλούμε το παιδί να κάνει το ίδιο.
• Προτρέπουμε τα παιδιά να υποδυθούν τους εξωγήινους και να μιλούν συλλαβιστά για την ιστορία που άκουσαν.
• Αλλάζουμε τα ονόματα των ηρώων/ζώων μιας ιστορίας και τα κάνουμε αστεία. Για παράδειγμα Τίκι το ποντίκι
1. με αφαίρεση της τελικής συλλαβής (κι) γίνεται «τι» το ποντίκι.
2. με πρόθεση νέας συλλαβής στην αρχή (τα) γίνεται «Τατίκι» το ποντίκι
3. με πρόσθεση νέας συλλαβής στο τέλος (κι) γίνεται «Τικικι »το ποντίκι.
4. Αντικαθιστώντας την αρχική συλλαβή με μιαν άλλη (αντί «τι» γίνεται «τα») γίνεται «Τάκι» το ποντίκι
Οι γονείς μπορούν να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά τους φωνολογικά μέσα από τραγούδια, ποιήματα, παραδοσιακά λαχνίσματα, παιδικά παραμύθια που περιλαμβάνουν ευχάριστες ομοιοκαταληξίες και παρηχήσεις και διατίθενται ευρέως στο εμπόριο ή ακόμα και με διάφορα γλωσσικά παιχνίδια που μπορεί να σκεφτούν οι ίδιοι. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά αντιλαμβάνονται σιγά- σιγά και αβίαστα τη φωνολογική δομή της γλώσσας και ταυτόχρονα μπορούν να τη χειριστούν κατακτώντας τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να κατακτήσουν την αναγνωστική δεξιότητα.

Πηγη

ΔΩΡΕΑΝ ΒΙΒΛΙΑ Μια φιλία διαφορετικήΗ απεργία των λαχανικών


Η Ζαχαρούπολη

 

 

Η ζωή του Κλόουν

 

 

Το μικρόβιο της ζήλειας

 

Μια ζέβρα που την έλεγαν Βούλα

 

Τα αφόρετα παπούτσια

 

 

 


27/12/18

Το παιδί μου κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη. Έχει δυσορθογραφία;


Αποτέλεσμα εικόνας για δυσκολια στην ορθογραφία ή δυσορθογραφία
πηγη

Το παιδί μου κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη. Έχει δυσορθογραφία;

Πολλοί γονείς αναρωτιούνται για το αν τα παιδιά τους εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες και συγκεκριμένα στην ορθογραφία. Στο άρθρο αυτό θα επικεντρωθούμε στα λάθη που παρατηρούμε στα γραπτά των παιδιών, δίνοντας κάποιες συμβουλές προς τους γονείς.
Η δυσορθογραφία σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρία Δυσλεξίας ανήκει στην κατηγορία των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών. Αποτελεί ειδική διαταραχή της μάθησης της ορθογραφίας και των κανόνων που τη διέπουν. Αφορά στην δυσκολία της γραφής τόσο στο επίπεδο της λέξης, όσο και στο επίπεδο της πρότασης και της σύνταξης γραπτής παραγράφου.  Πολύ συχνά συνυπάρχει με την δυσλεξία αλλά μπορεί να υπάρχει και μόνη της.
Τα παιδιά με δυσορθογραφία έχουν χαμηλή οπτική και ακουστική μνήμη, δυσκολίες στην ακουστική διάκριση, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι προϋπήρχαν δυσκολίες στην ανάπτυξη προφορικού λόγου. Οι δυσκολίες γίνονται αντιληπτές από τους γονείς από τη Β΄ Δημοτικού και μετά.
Οι μαθητές με δυσορθογραφία συνήθως κάνουν αρκετά ορθογραφικά λάθη και δεν ακολουθούν τους γραμματικούς κανόνες, αν και κάποιες φορές ίσως να τους ξέρουν θεωρητικά, ωστόσο στην αυθόρμητη γραφή δεν τους τηρούν. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί το παιδί καλείται να ανταποκριθεί σε μια σύνθετη διαδικασία, στην οποία θα πρέπει να συγκεντρωθεί, να ακούσει τη λέξη, να ανακαλέσει τον γραμματικό κανόνα, να σκεφτεί πώς θα τη γράψει και τέλος  να την αποτυπώσει στο χαρτί σωστά. Αυτό είναι μία αρκετά επίπονη διαδικασία.

Συνήθη λάθη που βλέπουμε σε ένα γραπτό είναι τα εξής:
 • δυσκολία του παιδιού να ξεχωρίσει τι μέρους του λόγου είναι μια λέξη (ρήμα, ουσιαστικό, επίθετο, επίρρημα)
 • λάθη στις καταλήξεις των λέξεων
 • λάθη στον τονισμό ή παράλειψη τόνων
 • παραλείψεις γραμμάτων
 • προσθήκη γραμμάτων
 • αντικαταστάσεις γραμμάτων, συλλαβών ή λέξεων
 • αντιστροφή συλλαβών
 • καθρεπτική γραφή (το ε γίνεται 3)
 • δυσκολία με τις ομόηχες λέξεις
 • δυσκολία εντοπισμού λαθών
 • αδυναμία αυτοδιόρθωσης
Περισσότερα

Πηγη

 


21/12/18

Τίτλος: «Ισχυρότερα παιδιά – Λιγότερη βία!» Εγχειρίδιο για παιδιά – Παιχνίδια και ασκήσειςΑποτέλεσμα εικόνας για ισχυρότερα παιδια λιγοτερη βια
πηγη

Τίτλος: «Ισχυρότερα παιδιά – Λιγότερη βία!»
Εγχειρίδιο για παιδιά – Παιχνίδια και ασκήσεις

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ...
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ... 
Παρουσιάστε τα συναισθήματα σας... 
Πώς να νιώσετε καλύτερα... 
ΤΙ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ, ΤΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ- ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 
Ζώνες του σώματός μου 
Δίκαιη πάλη Δύναμη ή βία μια ματιά στο παρασκήνιο  Απεικόνιση ενός δίκαιου παιχνιδιού πάλης?
Θύμα εκφοβισμού 
Καμία προσέγγιση επίπληξης 
Πορτρέτο ρομπότ
Τι θα μπορούσε να έχει συμβεί εδώ; 
Το παιχνίδι του πιγκουίνου ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ 
Το παιχνίδι του ελέφαντα Διαπραγματευόμενος μια σύμβαση 
Καθορισμός της έννοιας της βίας 
Κάντε ένα βήμα μπροστά ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 
Δικαιώματα παιδιών: ανάγκες και επιθυμίες Μαραθώνιος αγκαλιασμάτων 
Λάμπω όπως ένα αστέρι 
Τα δικαιώματα του κουνελιού Τυφλή εμπιστοσύνη Οδηγώντας ένα αμάξι

και άλλα...


Κατεβάστε το e-book:

17/12/18

Επιθετική συμπεριφορά στον αυτισμό: αίτια και αντιμετώπιση


Αποτέλεσμα εικόνας για επιθετικη συμπεριφορα παιδιου
πηγη

Επιθετική συμπεριφορά στον αυτισμό: αίτια και αντιμετώπιση

Οι γονείς και φροντιστές των παιδιών και των ενηλίκων με αυτισμό, έρχονται πολλές φορές αντιμέτωποι με προκλητικές και επιθετικές συμπεριφορές. Αυτές καλούνται να τις διαχειριστούν τόσο οι ίδιοι, όσο και τα ίδια τα άτομα με αυτισμό, σε διαφορετικά πλαίσια και συνθήκες.

Τι εννοούμε όταν λέμε επιθετική συμπεριφορά; Ποιά είναι τα πιθανά αίτια και ποιές μεθόδους μαθαίνουμε τους γονείς και φροντιστές να χρησιμοποιούν για να τις αντιμετωπίσουν;
Κατ’ αρχήν να τονίσουμε ότι δεν εκδηλώνουν όλα τα άτομα με αυτισμό επιθετική συμπεριφορά.
Η ανεπιθύμητη συμπεριφορά εκδηλώνεται συνήθως, όπως σε όλα τα παιδιά: χτυπώντας, φωνάζοντας, κλωτσώντας, δαγκώνοντας, κλαίγοντας, καταστρέφοντας. Η επίθεση μπορεί να είναι είτε προς κάποιο άλλο άτομο, είτε προς αντικείμενα στο γύρω περιβάλλον, είτε προς τον εαυτό και να πάρει μορφή σωματικής ή/και λεκτικής βίας. Αποτέλεσμα της επιθετικής συμπεριφοράς, τουλάχιστον σε γονείς και φροντιστές, είναι αισθήματα οργής, απογοήτευσης, ματαίωσης και ντροπής. Η επιθετική συμπεριφορά τέλος, εκδηλώνεται τόσο σε οικεία περιβάλλοντα, όσο και σε νέα ή/και δημόσιους χώρους.
Αποτέλεσμα εικόνας για επιθετικη συμπεριφορα παιδιου
πηγη

Βασική αιτία της επιθετικής συμπεριφοράς είναι η δυσκολία στην επικοινωνία. Καθώς και οι δεκτικές και οι εκφραστικές γλωσσικές ικανότητες των ατόμων με αυτισμό, είναι περιορισμένες (τις περισσότερες τουλάχιστον φορές), τα προβλήματα που απορρέουν από αυτές, μπορούν να προκαλέσουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, μία ανεπιθύμητη συμπεριφορά. Εκτός της επικοινωνίας όμως και της έκφρασης, ένα ξέσπασμα μπορεί να επέλθει και από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η αλλαγή της ρουτίνας και οι αλλαγές στο περιβάλλον του σπιτιού ή του σχολείου είναι στοιχεία που ένα άτομο με αυτισμό συνήθως, δύσκολα μπορεί να επεξεργαστεί. Άλλα αίτια μπορούν να είναι μία πιθανή τροφική αλλεργία, η οποία θα προκαλέσει και δυσφορία, κάποια φαρμακευτική αγωγή, η υπερδιέγερση και ο υπερ-ενθουσιασμός (ή από την άλλη ή υποτονικότητα) και φυσικά η ίδια η συμπεριφορά του γονέα ή του φροντιστή. Τέλος το ξέσπασμα μπορεί να είναι εντελώς χειριστικό, ώστε το άτομο να μπορέσει να αποφύγει μία δουλειά ή μία δραστηριότητα που του έχει ανατεθεί και του είναι αδιάφορη ή δύσκολη. Στις περισσότερες των παραπάνω περιπτώσεων, η δυσκολία στην επικοινωνία είναι καθοριστικός παράγοντας.
Σχετική εικόνα
πηγη

Είδαμε κάποιες από τις πιθανές αιτίες. Κατά την διάρκεια όμως της συμπεριφοράς τί μπορείτε να κάνετε;
Σε πρώτη φάση, προσπαθήστε να κρατήσετε την ψυχραιμία σας, ώστε να μπορέσετε ευκολότερα και γρηγορότερα να αξιολογήσετε την κατάσταση και να δράσετε άμεσα. Προστατέψτε τον εαυτό σας (αν η επίθεση είναι σωματική) και τους υπόλοιπους γύρω σας, απομακρύνοντας από τον χώρο μικρότερα παιδιά. Φροντίστε παράλληλα για την σωματική ακεραιότητα του ίδιου του ατόμου, αν η επιθετική συμπεριφορά στρέφεται και προς τον εαυτό του (π.χ. χτύπημα του κεφαλιού με τα χέρια ή στον τοίχο κλπ). Απομακρύνετε αντικείμενα επικίνδυνα από τον χώρο. Προστατέψτε τέλος την περιουσία σας και τα αντικείμενά σας. Αποφύγετε να απομονώσετε το παιδί ή τον ενήλικα, αν θεωρείτε ότι το ξέσπασμα είναι για να κερδίσει ακριβώς αυτό. Αφού προστατέψτε τον εαυτό σας, τους γύρω σας και το άτομο με αυτισμό, μείνετε ήρεμοι και αδιάφοροι μέχρι να ηρεμήσει το συμβάν. Προσπαθήστε να μην παρέμβετε με λόγια. Επιβάλετε χωρίς κουβέντες και πολλές εξηγήσεις, την συνέπεια που έχετε από πριν καθορίσει. Σε περίπτωση που δεν έχετε κάτι έτοιμο, μην επινοήστε κάτι εκείνη την στιγμή. Κρατήστε τις σκέψεις σας για αργότερα. Μην διστάσετε, αν η κατάσταση βγαίνει εκτός των δυνατοτήτων σας, να ζητήσετε την βοήθεια κάποιου τρίτου ατόμου, το οποίο έχετε από πριν εκπαιδεύσει για το τί ακριβώς θέλετε από αυτό και με ποιό τρόπο. Να είστε προσεκτικοί με τις αποφάσεις που θα παίρνετε εκείνη την στιγμή, καθώς κάποια από τις δράσεις σας, μπορεί να είναι ακριβώς το επιθυμητό ζητούμενο για το άτομο με την ανεπιθύμητη συμπεριφορά (π.χ. απομόνωση, απομάκρυνση από μία δραστηριότητα, συνάντηση με ένα άτομο που θα έρθει άμεσα να σας βοηθήσει κλπ). Μην θεωρείστε, σε περίπτωση που η κατάσταση ξεφύγει των ορίων, ότι έχετε αποτύχει ως γονέας, γιατί δεν μπορέσατε να ηρεμήσετε το παιδί σας, γιατί δεν είχατε προ-υπολογίσει όλους του παράγοντες ή γιατί καταλήξατε εν τέλει να φωνάξετε και εσείς δυνατά και να εμπλακείτε. Καταστρώστε όμως άμεσα ένα σχέδιο δράσης με την βοήθεια του θεραπευτή ή των θεραπευτών του παιδιού σας, συζητώντας όλα εκείνα που απέτυχαν, τους λόγους που θεωρείτε ότι συνέβη αυτό και τα νέα δεδομένα, αν υπήρχαν.
Η καλύτερη λύση και συμβουλή που δίνεται στους γονείς και φροντιστές που έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις επιθετικότητας είναι η πρόληψη. Πώς γίνεται όμως αυτή;
Κοιτάζοντας τις αιτίες που προκαλούν συνήθως τα ξεσπάσματα (προσοχή, μην συγχέονται με τα meltdowns), το πρώτο και κύριο είναι να προσπαθήσετε να χτίσετε ένα δίαυλο επικοινωνίας με το παιδί σας, είτε έχει λόγο, είτε όχι. Υπάρχουν πολλοί τρόποι επικοινωνίας, τους οποίους μπορείτε να μάθετε και να εφαρμόσετε με το παιδί σας, ανάλογα τις ανάγκες σας και τις δυνατότητές του (για παράδειγμα η PECS, για άτομα χωρίς λόγο). Θα το βοηθήσετε έτσι να εκφράζεται για πράγματα και καταστάσεις που το δυσαρεστούν ή το ευχαριστούν. Εκτός του παραπάνω, μάθετε το παιδί σας μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις (για παράδειγμα με κοινωνικές ιστορίες), ότι μπορεί να εκφράζει και με άλλους τρόπους τον θυμό ή την αγανάκτησή του. Μάθετέ του επίσης τεχνικές χαλάρωσης και ηρεμίας, τις οποίες θα μπορεί να χρησιμοποιήσει, αν καταλαβαίνει ότι πάει να βγει εκτός των ορίων του.
Επιπροσθέτως, μέσα από συμπεριφοριστικές παρεμβάσεις - Ε.Α.Σ. (Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς -  A.B.A.), μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας και τους εαυτού σας να κατανοήστε την συμπεριφορά, ώστε να μπορείτε να την προλαμβάνετε. Σημαντικό στοιχείο εδώ είναι η συνεργασία σας με τον ειδικό ή τους ειδικούς και φυσικά η προσπάθειά σας για εξονυχιστική καταγραφή των γεγονότων που προηγήθηκαν της επιθετικής συμπεριφοράς. Η αρχή αυτή (η προσπάθεια δηλαδή αποσαφήνισης της αιτιότητας μίας συμπεριφοράς), έχει σε πολλές και διαφορικές περιπτώσεις, αποβεί μοναδική και εξαιρετικά αξιόπιστη στην παροχή χρήσιμων πληροφοριών. Κρατήστε λοιπόν ημερολόγιο, έχοντας τα μάτια σας ανοικτά για οτιδήποτε θεωρείτε ότι σχετίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με την συμπεριφορά (από τον φωτισμό του δωματίου, μέχρι το πρωινό του παιδιού σας).
Αν το παιδί σας έχει την γνωστική ικανότητα, συζητήστε μαζί του το ενδεχόμενο να πάει σε ατομική θεραπεία για θέματα διαχείρισης θυμού, σε ένα ειδικευμένο ψυχοθεραπευτή. Συζητήστε επίσης με τα άτομα που έρχονται σε επαφή με το παιδί σας, καθώς υπάρχει πιθανότητα να έχουν ανακαλύψει κάτι βοηθητικό, που εσάς σας διαφεύγει.
Μία άλλη τακτική (πιο συνηθισμένη από την ψυχοθεραπεία), που προτείνεται σε γονείς, είναι η φαρμακευτική αγωγή. Η παρέμβαση σε συνδυασμό με συμπεριφοριστικές παρεμβάσεις, δείχνει να είναι εξαιρετικά αποτελεσματική. Η συγκεκριμένη διατροφή επίσης και η άσκηση προτείνονται συχνά, καθώς η πρώτη μπορεί για παράδειγμα, συν τοις άλλοις, να ελέγξει πιθανές αλλεργίες που προκαλούν δυσφορία, ενώ τα οφέλη της δεύτερης, δηλαδή της άσκησης, είναι εξίσου πολλά (π.χ. το παιδί σας εκτονώνει την ενέργειά του και γίνεται πιο συνεργάσιμο και ήρεμο).
Τέλος, καλό είναι να χτίσετε ένα σύστημα κανόνων και συνεπειών, το οποίο θα είναι ξεκάθαρο στο παιδί σας. Θα γνωρίζει έτσι, τί είναι αυτό που το περιμένει σε περίπτωση που υπερβεί τα όρια και το σπουδαιότερο όλων, τί προσδοκάται από αυτό σε κάθε περίπτωση και περίσταση. Η λογική πίσω από τη συμβουλή είναι ότι κάνει το περιβάλλον προβλέψιμο και σταθερό, γεγονός που παρά τις συνέπειες (π.χ. time-out), είναι εξαιρετικά βοηθητικό για το άτομο με αυτισμό.
Κλείνοντας, ενισχύετε πάντα τις θετικές συμπεριφορές του παιδιού σας. Μην τις θεωρείστε δεδομένες ή ότι θα έπρεπε έτσι ή αλλιώς να τις έκανε. Βοηθήστε στο χτίσιμο της αυτοπεποίθησής του, επιβάλλοντας “ποινές” ως συνέπεια της πράξης του παιδιού σας και όχι επειδή το ίδιο το παιδί σας είναι επιθετικό ή ανυπάκουο κλπ. Διαχωρίζετε με αυτό τον τρόπο, το παιδί από την συμπεριφορά, βοηθώντας όχι μόνο το ίδιο, όπως είπαμε και παραπάνω, αλλά και τον εαυτό σας και τα συναισθήματά σας, προς αυτό.

 Πηγη

 


14/12/18

Ο αυτισμός μέσα από εικόνες! «Εγχειρίδιο του Γιατρού για τον Αυτισμό»Αποτέλεσμα εικόνας για ο αυτισμος μεσα απο εικονες
πηγη

Ο αυτισμός μέσα από εικόνες!

Η HANS - Help Autism Now Society “Βοηθείστε τον Αυτισμό Τώρα” είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία που έχει σαν σκοπό να βοηθά οικογένειες με αυτιστικά παιδιά, υποστηρίζοντας τους γιατρούς και άλλους επαγγελματίες να αναγνωρίσουν, να διαγνώσουν και να θεραπεύσουν τα παιδιά αυτά και τις οικογένειες τους.
Αποτέλεσμα εικόνας για ο αυτισμος μεσα απο εικονες
πηγη

Οι εικόνες που υπάρχουν στο «Εγχειρίδιο του Γιατρού για τον Αυτισμό» έχουν δημιουργηθεί με την βοήθεια ειδικών στον αυτισμό επιστημόνων, και με βάσει τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα.
Ο σκοπός των εικόνων είναι να ευαισθητοποιήσει και να μας ενημερώσει για το πλήθος των συμπτωμάτων που μπορεί να εκδηλώνεται το αυτιστικό παιδί. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΟ να σας βοηθήσει να διαγνώσετε αν το παιδί σας είναι αυτιστικό. Η διάγνωση είναι θέμα ειδικών και οπωσδήποτε αφορά την αξιολόγηση του ιστορικού του παιδιού, την συμπεριφορά του, πληροφορίες από το σχολείο και ειδικό εργαστηριακό έλεγχο, όπου αυτό απαιτείται. Ίσως μέσα από τις εικόνες αυτές να αναγνωρίσετε χαρακτηριστικά του παιδιού σας. Μην βιαστείτε να ανησυχήσετε. Δε σημαίνει ότι το παιδί σας έχει αυτισμό. Αν κάτι σας ανησυχήσει ενημερώστε τον παιδίατρο σας, που είναι και ο πλέον υπεύθυνος.
- Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο εδώ.

Πηγη

 

7/12/18

Πλούσιο υλικό για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Εκτυπώσιμο)Σχετική εικόνα
πηγη
ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ "ντ"ΦΥΛΛΑΔΙΟ-ΑΝΑΖΗΤΩ "ντ"ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ


ασκήσεις ορθογραφίας με άρθρα
"η" -"οι", "της" -"τις"
panagiota.p.apostolopoulou.googlepages.com

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ "τζ"κρυπτόλεξο-αναζητώ "τζ"ΦΥΛΛΑΔΙΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ "πρ"ΦΥΛΛΑΔΙΟ-ΑΝΑΖΗΤΩ "ΠΡ"ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ "τσ"ΦΥΛΛΑΔΙΟ-ΑΝΑΖΗΤΩ "τσ"ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ "τζ" ΚΑΙ "τσ"βλέπω εικόνα και διαλέγω συλλαβήΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΤΙΣ ΣΥΛΛΑΒΕΣασκήσεις για πρώτη τάξη δημοτικούΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΩΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ "Φ" ΚΑΙ "Θ"Ορθογραφία πρώτης τάξης δημοτικού    

4/12/18

Είναι έτοιμο το παιδί μου να αποκτήσει κινητό τηλέφωνο; Ερωτήσεις - Απαντήσεις


Αποτέλεσμα εικόνας για child talking mobile phone
πηγη

Αν σκέφτεστε να αγοράσετε στο παιδί σας το πρώτο του smartphone, αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη.

Υπάρχουν άραγε παιδιά που δεν έχουν κινητό τηλέφωνο σήμερα; Η ηλικία στην οποία τα παιδιά αποκτούν το πρώτο του κινητό όλο και μικραίνει. Είναι όμως το δικό σας παιδί έτοιμο για να αποκτήσει αυτή την τόσο πολύτιμη συσκευή; Σίγουρα, θα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του ανά πάσα στιγμή, αλλά ποιοι είναι οι κίνδυνοι;

Τα πλεονεκτήματα

Αποτέλεσμα εικόνας για child talking mobile phone
πηγη
Είναι πολύ απλό· αν το παιδί σας έχει κινητό τηλέφωνο, μπορείτε να μιλήσετε μαζί του κάθε ώρα και στιγμή, να μάθετε πού βρίσκεται και τι κάνει, αλλά και το αντίστροφο. Η αίσθηση ασφάλειας που προσφέρει αυτό είναι ανεκτίμητη. Και, προφανώς, η άμεση επικοινωνία που το παιδί σας μπορεί να έχει με τους φίλους του είναι πολύ σημαντική, ειδικά αν βρίσκεται στην εφηβεία.
Αποτέλεσμα εικόνας για child talking mobile phone
πηγη

Τα πιθανά προβλήματα

Η ακτινοβολία είναι επικίνδυνη;
Το 2011 πραγματοποιήθηκε μια διεθνής μελέτη, η οποία κατέληξε ότι δεν υπάρχει συσχετισμός ανάμεσα στην χρήση κινητού τηλεφώνου και ανάπτυξης όγκων στον εγκέφαλο στους νέους. Βέβαια, υπάρχουν ειδικοί που ζητούν να επανεξεταστούν τα στοιχεία, ή να γίνουν επαναληπτικές έρευνες, καθώς μέσα σε πέντε μόλις χρόνια, η χρήση του κινητού τηλεφώνου έχει αλλάξει ριζικά. Σε κάθε περίπτωση, μάλλον θα χρειαστούν πολλά ακόμα χρόνια για να έχουμε σίγουρη απάντηση στην ερώτηση αυτή—προς το παρόν, η χρήση κινητού θεωρείται ασφαλής.
Το θέμα του ύπνου
Πόσο επηρεάζει η χρήση κινητού τον ύπνο; Οι παιδίατροι βλέπουν τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα παιδιά να κοιμούνται με το κινητό τους δίπλα τους, σε περίπτωση που λάβουν κάποιο μήνυμα, ή για να ελέγχουν τις ενημερώσεις τους στα social media. Οι επιπτώσεις της χρήσης κινητού στο κρεβάτι θα αρχίσουν σύντομα να γίνονται ορατές, με λιγότερες ώρες ύπνου, αλλά και χειρότερη ποιότητα ύπνου. Ίσως να είναι καλή ιδέα να θέσετε μερικούς κανόνες σχετικά με την χρήση κινητού
πριν τον ύπνο.

Σχετική εικόνα
πηγη

Τι συμβαίνει με τα social media;
Προφανώς, οι εποχές που το κινητό τηλέφωνο είχε τρεις μονάχα επιλογές (κλήση, μήνυμα, Φιδάκι) έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Εκατοντάδες εφαρμογές, πρόσβαση σε κάθε γωνιά του ίντερνετ και άμεση επικοινωνία με ανθρώπους από κάθε γωνιά του κόσμου—νιώθετε πως το παιδί σας είναι έτοιμο να διαχειριστεί σωστά αυτή την κατάσταση; Από την μία πλευρά, οι αλληλεπιδράσεις με κόσμο στα social media έχουν γίνει κομμάτι μας, και ένας τρόπος να γνωρίζουμε και να προσδιορίζουμε συνεχώς τον εαυτό μας, κι αυτή είναι μια διαδικασία που το παιδί σας θα αρχίσει να βιώνει ούτως ή άλλως. Από την άλλη, όμως, οι περιστάσεις cyber bullying, η δυνατότητα κοινοποίησης της παρουσίας μας οπουδήποτε αλλά και η κουλτούρα του πολύ ανοιχτού, χωρίς φίλτρο μοιράσματος της προσωπικής ζωής μπορεί να ανησυχήσουν κάθε γονέα—και, χειρότερα, να θέσουν ένα παιδί που δεν έχει συνειδητοποιήσει πλήρως τις ευθύνες των πράξεών του σε κίνδυνο.

Πώς θα ξέρω αν το παιδί μου είναι έτοιμο;

Μην υπολογίζετε μονάχα την ηλικία του παιδιού σας προτού κάνετε την αγορά. Η ωριμότητα που δείχνει σε διάφορες καταστάσεις, όπως και η αίσθηση υπευθυνότητας είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες. Προφανώς, όσο περισσότερο το παιδί σας φτάνει σε μια ηλικία που θα έχει ανάγκη την ανεξαρτησία του (ή, τουλάχιστον, την αίσθηση ανεξαρτησίας), τόσο μεγαλύτερη είναι και η ανάγκη για το δικό του κινητό τηλέφωνο.
Συνεπώς, ίσως όλα να έχουν να κάνουν με την εμπιστοσύνη. Εμπιστεύεστε το παιδί σας; Χάνει συχνά τα πράγματά του ή τα προσέχει; Νιώθετε πως θα καταλάβει πώς να κάνει ασφαλή χρήση του κινητού και να μην αποκτήσει προβλήματα; Επίσης, μια σημαντική ερώτηση είναι αν το κινητό είναι κάτι που το παιδί σας χρειάζεται ή απλά θέλει.

Είναι σωστό να ελέγχω το κινητό του παιδιού μου;

Σε γενικές γραμμές, οφείλετε να σέβεστε απόλυτα την ιδιωτική ζωή του παιδιού σας. Από την άλλη, καταλαβαίνουμε ότι ως γονείς είναι πολύ εύκολο να ανησυχήσετε. Αν πιστεύετε ότι κάτι δεν πάει καλά, ή ότι το παιδί σας έχει μπλέξει κάπου… εξακολουθεί να είναι ευαίσθητο ζήτημα. Ίσως η καλύτερη επιλογή είναι να μιλήσετε με το παιδί σας, χωρίς να του δώσετε την αίσθηση ότι παρεμβαίνετε, και να το ρωτήσετε αν όλα είναι καλά και αν η εμπειρία του στα social media είναι θετική μέχρι στιγμής. Είναι μακράν πολύ καλύτερη στρατηγική να ενημερώσετε το παιδί σας για την σωστή χρήση κινητού τηλεφώνου, παρά να το αφήσετε να κινείται στα τυφλά και να προσπαθείτε να το ελέγξετε.

Κάποιοι κανόνες που μπορείτε να θέσετε…

 • Ίσως να τους αγοράσετε ένα πιο απλό κινητό. Το smartphone μπορεί να σας φαίνεται ότι δεν είναι ακόμα η καλύτερη επιλογή για το παιδί σας, αλλά θα εξακολουθείτε να έχετε άμεση επικοινωνία οπουδήποτε.
 • Βάλτε όρια: Μιλήστε με τον εταιρία-πάροχό σας, και δείτε αν μπορείτε να βάλετε κάποιο όριο στα πόσα μηνύματα θα μπορεί να στείλει το παιδί σας από την συσκευή του, αν πιστεύετε ότι περνάει υπερβολικά πολλές ώρες.
 • Βάλτε, επίσης, όρια στις ώρες που δεν θα μπορεί το παιδί σας να ασχολείται με το κινητό του. Για παράδειγμα, την ώρα του φαγητού ή μια ώρα πριν τον ύπνο. Προφανώς, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δίνετε κι εσείς το καλό παράδειγμα.
 • Αν το παιδί σας κοιμάται κυριολεκτικά με το κινητό του δίπλα στο κεφάλι του, ζητήστε του να το σταματήσει, και εξηγήστε του ότι υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι- κυρίως για τον ύπνο, μην μείνετε μονάχα στην ακτινοβολία.
 • Μιλήστε τους για τους κινδύνους: Δεν απαντάμε σε άγνωστα νούμερα, δεν στέλνουμε προκλητικές φωτογραφίες και τηρούμε το savoir vivre μας και online…
Πηγη

 


3/12/18

Γραμματική Αναγνώριση ρημάτωνΑποτέλεσμα εικόνας για γραμματικη αναγνωριση δημοτικο
πηγη

Γραμματική Αναγνώριση ρημάτων 

Όταν θέλουμε να κάνουμε αναγνώριση (γραμματική) ενός ρήματος το πρώτο βήμα είναι να φέρουμε το ρήμα στο α΄ πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα λέγοντας :

                                                εγώ τώρα + το ρήμα

Από εκεί και μετά θυμόμαστε ότι κάθε ρήμα έχει :
1) Φωνή
·         ενεργητική (-ω) π.χ. λύνω, γράφω  
·        παθητική (-μαι) π.χ. λύνομαι, γράφομαι

2) Συζυγία 
·        Α΄ συζυγία (ανήκουν τα ρήματα που τελειώνουν σε άτονο –ω και σε –ομαι )
·        Β΄ συζυγία (τελειώνουν σε τονισμένο -ώ και σε –ιέμαι ή -ούμαι)

3) Έγκλιση 
·        οριστική (δείχνει το βέβαιο π.χ. λύνω, γράφω)
·        υποτακτική (δείχνει αυτό που θέλουμε ή περιμένουμε να γίνει π.χ. να λύνω, να γράφω)
·        προστακτική (φανερώνει διαταγή, ευχή π.χ. λύνε, γράφε)

Οριστική έγκλιση έχουν όλοι οι χρόνοι.
Υποτακτική έγκλιση έχει ο ενεστώτας, ο αόριστος και ο παρακείμενος.
Προστακτική έγκλιση έχει ο ενεστώτας, ο αόριστος και σπάνια ο παρακείμενος.

4) Χρόνο
·        ενεστώτας (τώρα)   π.χ. λύνω, γράφω
·        παρατατικός (χθες συνέχεια) π.χ. έλυνα, έγραφα
·        αόριστος (χθες μια στιγμή) π.χ. έλυσα, έγραψα
·        παρακείμενος (ως τώρα) π.χ. έχω λύσει, έχω γράψει
·        εξακολουθητικός μέλλοντας (αύριο συνέχεια) π.χ. θα λύνω, θα γράφω
·        στιγμιαίος μέλλοντας (αύριο για μια στιγμή) π.χ. θα λύσω, θα γράψω
·        υπερσυντέλικος (έγινε χθες πριν από κάτι άλλο) π.χ. είχα λύσει, είχα γράψε
·        συντελεσμένος μέλλοντας (κάτι θα έχει τελειώσει στο μέλλον σε μια ορισμένη στιγμή) π.χ. θα έχω λύσει, θα έχω γράψει

5) Αριθμό
ενικός (εγώ, εσύ, αυτός, -ή, -ό)
πληθυντικός (εμείς, εσείς, αυτοί, -ές, -ά)

6) πρόσωπο
Α΄ πρόσωπο (εγώ – εμείς)
Β΄ πρόσωπο (εσύ – εσείς)
Γ΄ πρόσωπο (αυτός, -ή, -ό – αυτοί, -ές, -ά

Π.χ. Να κάνετε γραμματική αναγνώριση του ρήματος: να διαβάζεις 
Είναι ρήμα, ενεργητικής φωνής, α΄ συζυγίας, υποτακτικής έγκλισης, χρόνου ενεστώτα, αριθμού ενικού, β΄ προσώπου του ρήματος διαβάζω

Π.χ. Να κάνετε γραμματική αναγνώριση του ρήματος: να επιτρέψετε
Είναι ρήμα, ενεργητικής φωνής, α΄ συζυγίας, υποτακτικής έγκλισης, χρόνου αορίστου, αριθμού πληθυντικού, β΄ προσώπου του ρήματος επιτρέπω


 Πηγη