7/12/18

Πλούσιο υλικό για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Εκτυπώσιμο)Σχετική εικόνα
πηγη
ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ "ντ"ΦΥΛΛΑΔΙΟ-ΑΝΑΖΗΤΩ "ντ"ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ


ασκήσεις ορθογραφίας με άρθρα
"η" -"οι", "της" -"τις"
panagiota.p.apostolopoulou.googlepages.com

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ "τζ"κρυπτόλεξο-αναζητώ "τζ"ΦΥΛΛΑΔΙΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ "πρ"ΦΥΛΛΑΔΙΟ-ΑΝΑΖΗΤΩ "ΠΡ"ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ "τσ"ΦΥΛΛΑΔΙΟ-ΑΝΑΖΗΤΩ "τσ"ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ "τζ" ΚΑΙ "τσ"βλέπω εικόνα και διαλέγω συλλαβήΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΤΙΣ ΣΥΛΛΑΒΕΣασκήσεις για πρώτη τάξη δημοτικούΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΩΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ "Φ" ΚΑΙ "Θ"Ορθογραφία πρώτης τάξης δημοτικού