3/12/18

Γραμματική Αναγνώριση ρημάτωνΑποτέλεσμα εικόνας για γραμματικη αναγνωριση δημοτικο
πηγη

Γραμματική Αναγνώριση ρημάτων 

Όταν θέλουμε να κάνουμε αναγνώριση (γραμματική) ενός ρήματος το πρώτο βήμα είναι να φέρουμε το ρήμα στο α΄ πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα λέγοντας :

                                                εγώ τώρα + το ρήμα

Από εκεί και μετά θυμόμαστε ότι κάθε ρήμα έχει :
1) Φωνή
·         ενεργητική (-ω) π.χ. λύνω, γράφω  
·        παθητική (-μαι) π.χ. λύνομαι, γράφομαι

2) Συζυγία 
·        Α΄ συζυγία (ανήκουν τα ρήματα που τελειώνουν σε άτονο –ω και σε –ομαι )
·        Β΄ συζυγία (τελειώνουν σε τονισμένο -ώ και σε –ιέμαι ή -ούμαι)

3) Έγκλιση 
·        οριστική (δείχνει το βέβαιο π.χ. λύνω, γράφω)
·        υποτακτική (δείχνει αυτό που θέλουμε ή περιμένουμε να γίνει π.χ. να λύνω, να γράφω)
·        προστακτική (φανερώνει διαταγή, ευχή π.χ. λύνε, γράφε)

Οριστική έγκλιση έχουν όλοι οι χρόνοι.
Υποτακτική έγκλιση έχει ο ενεστώτας, ο αόριστος και ο παρακείμενος.
Προστακτική έγκλιση έχει ο ενεστώτας, ο αόριστος και σπάνια ο παρακείμενος.

4) Χρόνο
·        ενεστώτας (τώρα)   π.χ. λύνω, γράφω
·        παρατατικός (χθες συνέχεια) π.χ. έλυνα, έγραφα
·        αόριστος (χθες μια στιγμή) π.χ. έλυσα, έγραψα
·        παρακείμενος (ως τώρα) π.χ. έχω λύσει, έχω γράψει
·        εξακολουθητικός μέλλοντας (αύριο συνέχεια) π.χ. θα λύνω, θα γράφω
·        στιγμιαίος μέλλοντας (αύριο για μια στιγμή) π.χ. θα λύσω, θα γράψω
·        υπερσυντέλικος (έγινε χθες πριν από κάτι άλλο) π.χ. είχα λύσει, είχα γράψε
·        συντελεσμένος μέλλοντας (κάτι θα έχει τελειώσει στο μέλλον σε μια ορισμένη στιγμή) π.χ. θα έχω λύσει, θα έχω γράψει

5) Αριθμό
ενικός (εγώ, εσύ, αυτός, -ή, -ό)
πληθυντικός (εμείς, εσείς, αυτοί, -ές, -ά)

6) πρόσωπο
Α΄ πρόσωπο (εγώ – εμείς)
Β΄ πρόσωπο (εσύ – εσείς)
Γ΄ πρόσωπο (αυτός, -ή, -ό – αυτοί, -ές, -ά

Π.χ. Να κάνετε γραμματική αναγνώριση του ρήματος: να διαβάζεις 
Είναι ρήμα, ενεργητικής φωνής, α΄ συζυγίας, υποτακτικής έγκλισης, χρόνου ενεστώτα, αριθμού ενικού, β΄ προσώπου του ρήματος διαβάζω

Π.χ. Να κάνετε γραμματική αναγνώριση του ρήματος: να επιτρέψετε
Είναι ρήμα, ενεργητικής φωνής, α΄ συζυγίας, υποτακτικής έγκλισης, χρόνου αορίστου, αριθμού πληθυντικού, β΄ προσώπου του ρήματος επιτρέπω


 Πηγη