29/5/14

Δείτε και Δείξτε το ΠΑΝΤΟΥ ! Χρειάζεται μία στιγμή για να χαθεί ένα παιδί ! Lollipop Bait

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmaxcdn.fooyoh.com%2Ffiles%2Fattach%2Fimages%2F591%2F654%2F959%2F008%2Flollipop_bait.JPG&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffooyoh.com%2Fiamchiq_living_lifestyle%2F8959654%2Flollipop-bait-ad-by-tbwa-kuala-lumpur-shows-how-easy-it-is-for-your-child-to-get-kidnapped&h=431&w=629&tbnid=SS150y-OjDGSQM%3A&zoom=1&docid=W3aqK0sPsJELwM&ei=jCiHU9iuGeyB7Qae8oCADg&tbm=isch&ved=0CFUQMygBMAE&iact=rc&uact=3&dur=1100&page=1&start=0&ndsp=16
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi1.ytimg.com%2Fvi%2FBx_aj3kG_T4%2Fmaxresdefault.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBx_aj3kG_T4&h=720&w=1280&tbnid=E2JLQK6poOhXYM%3A&zoom=1&docid=iz_j11gp2r7rfM&ei=jCiHU9iuGeyB7Qae8oCADg&tbm=isch&ved=0CFQQMygAMAA&iact=rc&uact=3&dur=914&page=1&start=0&ndsp=16Ένα εκπληκτικό βίντεο που πρέπει να δούμε όλοι και να το δείξουμε και σε άλλους. Είναι πολύ εύκολο και πολύ γρήγορο στο να περιμένει κάποιος να αφήσουμε έστω και ένα λεπτό από τα μάτια μας ένα παιδί.Το βίντεο μας αφορά όλους, γονείς και εκπαιδευτικούς.
It is very easy and very fast to wait someone to leave even one minute from our eyes a child. The video concerns all of us, parents and teachers.