6/10/15

Εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλες τις τάξεις του δημοτικού!πηγη

Ηλεκτρονικό Υλικό για όλες τις τάξεις του δημοτικού..

On Line...

Καλή Διασκέδαση και φυσικά με Μέτρο!

(οι επιστήμονες συμβουλεύουν πως τα παιδιά δεν θα πρέπει να περνούν αρκετό χρόνο στον υπολογιστή!)


πηγή


Εκπαιδευτικά Παιχνίδια για Α' Δημοτικού

Εκπαιδευτικά Παιχνίδια για Β' Δημοτικού

Εκπαιδευτικά Παιχνίδια για Γ' Δημοτικού

Εκπαιδευτικά Παιχνίδια για Δ' Δημοτικού

Εκπαιδευτικά Παιχνίδια για Ε' Δημοτικού

Εκπαιδευτικά Παιχνίδια για ΣΤ' Δημοτικού